Thông tin tuyên truyền
Một số quy định về cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Ngày 20 tháng 7 năm 2020.

   Ngày 01/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016), dưới đây là một số nội dung của Nghị định số 109/2016/NĐ-CP.

   1. Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám chữa bệnh.

   Tại Điều 4 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP, chứng chỉ hành nghề được cấp lần đầu cho người đề nghị cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề; cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khi có thay đổi nội dung trong chứng chỉ hành nghề; cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh khi chứng chỉ bị mất, hư hỏng, bị thu hồi.
   Tại Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP có quy định người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề y làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ và người nước ngoài đến hành nghề y tại Việt Nam gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Y tế; Còn đối với người hành nghề y tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý của Sở Y tế thì nộp hồ sơ về Sở Y tế. Cũng theo Điều 9 Nghị định 109/2016/NĐ-CP , trường hợp khi đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề mà người hành nghề y không làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào thì nộp hồ sơ về Sở Y tế nơi thường trú.
   Tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP có quy định người hành nghề chỉ được làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn cho cơ sở khám chữa bệnh được đăng ký hành nghề ngoài giờ tại cơ sở khám chữa bệnh khác; nhưng không được đăng ký hành nghề cùng một thời gian tại nhiều cơ sở  khám chữa bệnh khác nhau và tổng thời gian làm thêm giờ trong 01 năm không quá 200 giờ. Mặt khác tại khoản 5 Điều 12 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP có quy định người hành nghề y tại cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước không được làm người đứng đầu bệnh viện của tư nhân, trừ khi được cơ quan nhà nước cử tham gia quản lý tại cơ sở khám chữa bệnh có vốn Nhà nước.
   2. Hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện.
   Tại Điều 22 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP quy định các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đồng thời quy định cụ thể điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với từng hình thức tổ chức cơ sở khám chữa bệnh gồm: Bệnh viện, Bệnh xá, Phòng khám đa khoa, Phòng khám chuyên khoa, Phòng chẩn trị y học cổ truyền, cơ sở khám chữa bệnh y học gia đình; Phòng xét nghiệm; Phòng khám chẩn đoán hình ảnh; Cơ sở giám định y khoa, cơ sở giám định pháp y, cơ sở pháp y tâm thần có khám chữa bệnh; Nhà hộ sinh; Phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng; Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp; Cơ sở dịch vụ y tế; Trạm y tế xã; Cơ sở y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức có khám chữa bệnh; Trung tâm y tế có khám chữa bệnh.
   Theo đó, tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP có quy định, để được cấp giấy phép hoạt động bệnh viện phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP, điển hình là phải có ít nhất là 30 giường bệnh (bệnh viện đa khoa), 20 giường bệnh (đối với bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện y học cổ truyền), riêng bệnh viện chuyên khoa mắt phải có ít nhất 10 giường bệnh; có có ít nhất 50% người hành nghề cơ hữu trong từng khoa trên tổng số người hành nghề trong khoa.
   3. Cấp chứng chỉ hành nghề y, giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trực tuyến.
   Tại Điều 46 Điều 47 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP quy định hồ sơ đăng ký, đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề y, giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trực tuyến như hồ sơ bằng bản giấy và phải được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Người nộp hồ sơ hoặc người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, xác nhận và nộp lệ phí theo quy trình trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế hoặc Trang thông tin điện tử của Sở Y tế.
   Tại Điều 50 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP, có quy định trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề, cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

------------------------------------------------
Tuấn Anh


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..