Thông tin tuyên truyền
08 ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư 2020
Ngày 14 tháng 7 năm 2020.

Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đầu tư 2020 vào ngày 17/6/2020, chính thức thay thế Luật Đầu tư 2014. Luật Đầu tư 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, trừ một số quy định tại Khoản 2 Điều 76, cấm 08 hoạt động đầu tư kinh doanh cụ thể. 

Thứ nhất, kinh doanh dịch vụ đòi nợ (quy định mới). Thứ hai, kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I. Thứ ba, kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II. Thứ tư, kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này. Thứ năm, kinh doanh mại dâm. Thứ sáu, mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người (bổ sung việc cấm mua, bán xác, bào thai người). Thứ bảy, hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người. Thứ tám, kinh doanh pháo nổ.
Ngoài ra, Luật đầu tư 2020 giải quyết một số điểm nóng như yêu cầu thẩm định dự án liên quan an ninh quốc phòng trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài lập doanh nghiệp, góp vốn mua cổ phần ở địa bàn biên giới, ven biển. Căn cứ pháp lý cũng được bổ sung để chấm dứt hoạt động dự án núp bóng, giao dịch góp vốn mang tính giả tạo, đầu tư hộ. Luật đầu tư cũng giải quyết vấn đề chuyển giá trốn thuế khi bổ sung quy định giám định vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết. Luật bổ sung quy định không gia hạn đầu tư với công nghệ lạc hậu, thâm dụng tài nguyên…

  


------------------------------------------------
An Thuận (Phòng Văn hóa & Thông tin TP)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..