Thông tin tuyên truyền
Điểm tin pháp luật tháng 5 năm 2020 *Xử lý kỷ luật đối với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
Ngày 17 tháng 6 năm 2020.

   Ngày10/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo, có hiệu lực từ ngày 28/05/2019. Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định này là quy định về việc xử lý kỷ luật đối với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức tùy theo tính chất, mức độ, vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có một trong các hành vi sau:

- Biết rõ việc tố cáo là không đúng sự thật nhưng vẫn tố cáo nhiều lần hoặc biết vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật nhưng vẫn tố cáo nhiều lần mà không có bằng chứng chứng minh nội dung tố cáo;       

- Cưỡng ép, lôi kéo, kích động, dụ dỗ, mua chuộc người khác tố cáo sai sự thật.  

- Sử dụng họ tên của người khác để tố cáo gây mất đoàn kết nội bộ hoặc ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

*Từ 22/5/2020, chính thức cấp bản sao điện tử cho người dân

Ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, có hiệu lực từ ngày 22/5/2020.

Đáng chú ý, đối với các giấy tờ, tài liệu chưa được số hóa, lưu giữ, kết nối, chia sẻ thông tin với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, tùy theo nhu cầu, tổ chức, cá nhân yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bản sao điện tử theo hai theo 02 cách sau:

Cách 1, cấp bản sao điện tử từ sổ gốc

Cách 2, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ, tài liệu­

*Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất. Đáng chú ý, có năm nhóm đối tượng được áp dụng:

- Nhóm các ngành sản xuất: Xây dựng; Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa...

- Nhóm các ngành kinh doanh: Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; kinh doanh bất động sản; Hoạt động dịch vụ lao động việc làm; hoạt động du lịch; Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí...

- Nhóm các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

- Nhóm các ngành doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

- Nhóm  các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất: Hạn cuối cùng là ngày 30/7/2020, quá thời hạn trên thì không được gia hạn nộp.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/4/2020.


------------------------------------------------
Ngọc Hân - Phòng Tư Pháp


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..