Thông tin tuyên truyền
Loại trừ, miễn, giảm hoặc tăng trách nhiệm pháp lý của lãnh đạo khi đơn vị có tham nhũng
Ngày 17 tháng 6 năm 2020.

   Tại khoản 3 Điều 73 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 nêu rõ: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thể được xem xét loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm hoặc tăng trách nhiệm pháp lý, cụ thể:

   - Được xem xét miễn hoặc giảm hình thức kỷ luật nếu chủ động xin từ chức trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện, xử lý, trừ trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
   - Được xem xét miễn hoặc giảm trách nhiệm trong trường hợp đã áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng hoặc đã chủ động, kịp thời phát hiện, báo cáo và xử lý tham nhũng theo quy định;
   - Được xem xét loại trừ trách nhiệm trong trường hợp không thể biết hoặc đã áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng.
   Ngược lại, với trường hợp phát hiện hành vi tham nhũng mà không áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng hoặc không kịp thời báo cáo, xử lý tham nhũng theo quy định thì sẽ bị tăng trách nhiệm pháp lý.
   Bên cạnh đó, tại khoản 4 Điều 73 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 có quy định người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội và tổ chức xã hội để xảy ra tham nhũng trong tổ chức mình ngoài việc bị xử lý theo quy định điều 73 của luật này thì còn bị xử lý theo điều lệ, quy chế, quy định của tổ chức đó.


------------------------------------------------
Thùy Nhiên - Phòng Tư pháp


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..