Thông tin tuyên truyền
Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 với chủ đề: “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội”
Ngày 16 tháng 6 năm 2020.

Để nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội trong việc chung tay phòng, chống bạo lực gia đình, ngày 08/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 363/QĐ-TTg lấy tháng 6 hàng năm là “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”. 

Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 với chủ đề: “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội” nhằm tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng thời, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng; kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa mới, tiến bộ.
Thời gian tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 bắt đầu từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2020 với các thông điệp như: “Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em”, “Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật”, “Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình”,“Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình”…
Hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm nay, mỗi chúng ta hãy tự nâng cao về vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với gia đình; hãy tự biết bảo vệ bản thân và lên tiếng khi có bạo lực xảy ra. Đối với các ngành chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường tuyên truyền về xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo hành gia đình, đồng thời lên án mạnh mẽ những hành vi bạo hành gia đình; xử lý thật nghiêm minh những trường hợp vi phạm Luật. Tất cả vì mục tiêu xây dựng “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, tất cả mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng xã hội hãy chung tay ngăn chặn và đẩy lùi bạo hành gia đình để gia đình thực sự là nơi bình yên khi trở về.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng VH&TT TP Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..