Thông tin tuyên truyền
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ngày 25 tháng 5 năm 2020.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và gây suy thoái kinh tế toàn cầu, Chính phủ và Ngân hàng Trung ương nhiều nước cắt giảm lãi suất điều hành và thực thi nhiều giải pháp kích thích kinh tế, hỗ trợ tài khóa với quy mô lớn. Thực hiện chủ trương và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đưa ra một số giải pháp hỗ trợ khách hàng, thời hạn áp dụng từ ngày 13/5/2020. 

Cụ thể, giảm lãi suất tái cấp vốn từ 5,0%/năm xuống còn 4,5%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 3,5%/năm xuống còn 3,0%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước với các ngân hàng từ 6,0%/năm xuống còn 5,55/năm; lãi suất chào mua giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở từ 3,5%/năm xuống 3,0%; lãi suất tối đa đối với kỳ gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 0,5%/năm xuống còn 0,25/năm; lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng giảm từ 4,75%/năm xuống 4,25%/năm; lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng tại Qũy tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô giảm từ 5,25%/năm xuống 4,75%/năm.
Về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định giảm từ 5,5%/năm xuống 5,%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của Qũy tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,55/năm xuống 6,0%/năm.
Việc đẩy mạnh triển khai hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an sinh xã hội, với tinh thần chủ động, tích cực chung tay với cộng đồng, sự tập trung quyết liệt và trách nhiệm của toàn ngành ngân hàng sẽ thực hiện hỗ trợ hiệu quả hơn trong việc khắc phục khó khăn do dịch bệnh, chia sẻ để hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình khó khăn hiện nay.

  


------------------------------------------------
Hoàng Truyền (Phòng Văn hóa & Thông tin)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..