Thông tin tuyên truyền
Điều kiện, thủ tục hỗ trợ người lao động tự do bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid19
Ngày 19 tháng 5 năm 2020.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người lao động, ngày 24/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định chi tiết việc thực hiện các chính sách hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, có 06 nhóm đối tượng được quy định chi tiết các thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ, một trong những đối tượng được quan tâm đó là nhóm đối tượng người lao động không có giao kết lao động (gọi tắt là lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Theo điều 7 của Quyết định này, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 1/4 -30/6/2020; cư trú hợp pháp tại địa phương; thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.
Quyết định cũng bổ sung, căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định các đối tượng được hỗ trợ khác ngoài các đối tượng nêu trên từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác. Riêng với nguồn kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động, nguồn kinh phí sẽ được bảo đảm từ các nguồn tài chính hợp pháp của các công ty xổ số kiến thiết và được hạch toán vào chi phí theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Về hồ sơ và trình tự thủ tục, người lao động gửi hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp xã sau ngày 15 hằng tháng. Trường hợp người lao động có nơi thường trú và tạm trú không trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nếu đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách theo Quyết định này và ngược lại.
Trong 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức rà soát và lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và công khai với cộng đồng dân cư; niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trong 02 ngày làm việc; tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 03 ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Việc ban hành Quyết định quy định chi tiết việc thực hiện các chính sách hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nhằm giúp các đơn vị, địa phương và người dân hiểu rõ và thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục cần thiết để hưởng hỗ trợ. Đây là chủ trương nhân văn của Chính phủ trong việc quan tâm chăm lo tới đời sống của người dân, giúp chia sẻ bớt gánh nặng khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, có xu hướng kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người lao động.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..