Thông tin tuyên truyền
Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
Ngày 11 tháng 5 năm 2020.

  Ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/4/2020.

Đối tượng áp dụng

Nghị định quy định chi tiết người nộp thuế được áp dụng thuộc 5 nhóm cơ bản như sau:

- Nhóm các ngành sản xuất: Xây dựng; Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa...

- Nhóm các ngành kinh doanh: Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; kinh doanh bất động sản; Hoạt động dịch vụ lao động việc làm; hoạt động du lịch; Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí...

- Nhóm các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

- Nhóm các ngành doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

- Nhóm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

 

 

 

Nội dung gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý): Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020: Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh: Được gia hạn chậm nhất là ngày 31/12/2020.

Đối với tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020: Thời gian gia hạn là 05 tháng kể từ ngày 31/5/2010.

 

 

Trình tự, thủ tục gia hạn

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất: Hạn cuối cùng là ngày 30/7/2020. Quá thời hạn trên thì không được gia hạn nộp. 


------------------------------------------------
Tuấn Anh


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.