Thông tin tuyên truyền
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 4/2020
Ngày 11 tháng 5 năm 2020.

Trả lương không đúng hạn, doanh nghiệp bị phạt đến 100 triệu đồng

Ngày 01/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đáng chú ý là quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định này quy định xử phạt đối với người sử dụng lao động trả lương không đúng hạn; không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động cho người lao động. Theo đó, người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền:

 - Từ 05- 10 triệu đồng nếu vi phạm từ 01- 10 người lao động;

- Từ 10- 20 triệu đồng nếu vi phạm từ 11- 50 người lao động;

- Từ 20- 30 triệu đồng nếu vi phạm từ 51- 100 người lao động;

- Từ 30- 40 triệu đồng nếu vi phạm từ 101- 300 người lao động;

- Từ 40- 50 triệu đồng nếu vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Mức phạt này được áp dụng với người sử dụng lao động là cá nhân. Trường hợp người sử dụng lao động là tổ chức thì mức phạt gấp 02 lần và như vậy, doanh nghiệp sẽ bị phạt tối đa 100 triệu đồng nếu chậm trả lương cho người lao động. Đồng thời, Buộc người sử dụng lao động phải trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

Nghị định số 28/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020, thay thế Nghị định  số 95/2013/NĐ-CP và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP trước đó.

Từ 20/4/2020, không được nhận xét vào Tờ khai lý lịch cá nhân

Đây là yêu cầu mới được quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch. Cụ thể, Điều 15 Thông tư này quy định, người thực hiện chứng thực chữ ký trong tờ khai lý lịch cá nhân không được ghi bất cứ nhận xét nào vào tờ khai lý lịch cá nhân, mà chỉ được ghi lời chứng chứng thực theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác về việc ghi nhận xét trên tờ khai lý lịch cá nhân thì tuân theo pháp luật chuyên ngành.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/4/2020 và thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 của Bộ Tư pháp.


------------------------------------------------
Ngô Bão


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..