Thông tin tuyên truyền
03 loại thuốc sử dụng cho thi hành án tử hình
Ngày 11 tháng 5 năm 2020.

    Ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2020/NĐ-CP quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020.

             Theo đó, một liều thuốc dùng cho thi hành án tử hình gồm 03 loại thuốc, cụ thể: Thuốc làm mất tri giác; thuốc làm liệt hệ vận động; thuốc làm ngừng hoạt động của tim. Các loại thuốc này phải được Hội đồng thi hành án tử hình kiểm tra, mở niêm phong và lập biên bản theo quy định.

Đầu tiên, người bị thi hành án tử hình được tiêm thuốc làm mất tri giác, sau khi tiêm thuốc xong, cán bộ chuyên môn thực hiện tiến hành kiểm tra, nếu người bị thi hành án tử hình chưa mất tri giác thì tiếp tục tiêm cho đến khi họ mất tri giác. Bước thứ hai sẽ tiêm thuốc làm liệt hệ vận động. Bước thứ ba tiêm thuốc làm ngừng hoạt động của tim.
Mỗi lần tiêm thuốc sau mười phút mà người bị thi hành án tử hình chưa chết, cán bộ kiểm tra phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình để tiếp tục sử dụng liều thuốc dự phòng lần thứ hai, thứ ba. Trường hợp tiêm hết các liều thuốc dự phòng mà người bị thi hành án tử hình chưa chết thì phải báo cáo để ra quyết định tạm dừng thi hành án tử hình.
Người bị thi hành án tử hình được chi phí mai táng. Trường hợp người thân hoặc người đại diện hợp pháp được nhận tử thi, tro cốt về mai táng thì phải tự chịu chi phí và cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường.

------------------------------------------------
Thục Khuê


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..