Thông tin tuyên truyền
Phần đường xe chạy là gì? Đi sai phần đường có bị xử phạt không?
Ngày 20 tháng 11 năm 2019.

   Phần đường xe chạy là một thuật ngữ thường gặp nhưng mọi người thường không phân định rõ ràng phần đường là gì? Nếu vi phạm lỗi đi sai phần đường sẽ bị xử phạt thế nào?

        Vậy phần đường xe chạy là gì? Theo khoản 6 Điều 3  Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định “Phần đường xe chạy là phần của đường bộ được sử dụng cho phương tiện giao thông qua lại”.  

Đồng thời theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2016/BGTVT) ban hành theo Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016 của Bộ Giao thông vận tải về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ quy định phần đường xe chạy gồm 2 loại:
- Phần đường dành cho xe cơ giới là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng qua lại;
- Phần đường dành cho xe thô sơ là phần đường của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông thô sơ đường bộ qua lại.
Một phần đường có thể có một hoặc nhiều làn đường (một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn). Phần đường sẽ có các dải phân cách để phân chia phần đường thành hai chiều riêng biệt hoặc để phân chia phần đường dành cho xe cơ giới và xe thô sơ hoặc của nhiều loại xe khác nhau trên cùng một chiều.
 Đi sai phần đường xử phạt như thế nào?
Như vậy, một người vi phạm lỗi đi sai phần đường khi điều khiển xe cơ giới đi vào phần đường dành cho xe thô sơ và ngược lại, khi điều khiển xe thô sơ đi vào phần đường của xe cơ giới.
Lỗi đi sai phần đường sẽ bị xử phạt theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, cụ thể như sau:
- Đối với ô tô: Phạt tiền từ 800.000 đồng – 1.200.000 đồng (Điều 5);
- Đối với xe máy: Phạt tiền 300.000 - 400.000 đồng (Điều 6);
- Đối với máy kéo, xe máy chuyên dùng: Phạt tiền 200.000 - 400.000 đồng, tước GPLX: 02 - 04 tháng (nếu gây tai nạn) (Điều 7);
- Đối với xe đạp: Cảnh cáo hoặc phạt tiền 50.000 - 60.000 đồng (Điều 8);

- Đối với người đi bộ: Cảnh cáo hoặc phạt tiền 50.000 - 60.000 đồng (Điều 9).


------------------------------------------------
Nguyễn Hòa- Phòng Tư pháp


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..