Quản lý, sử dụng đất >> Đấu giá QSD đất
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô đất thuộc Khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu, thành phố Huế
Ngày 31 tháng 8 năm 2020.

Được sự ủy quyền của UBND thành phố Huế, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô đất thuộc khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Tải Thông báo đấu giá tại đây 

------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
.


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.