TIN TỨC TƯ PHÁP
Tạm hoãn gọi nghĩa vụ quân sự đối với một số trường hợp đặc biệt
Ngày 27 tháng 11 năm 2020.

   Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm vẻ vang của mọi công dân, pháp luật có quy định các trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ và công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ. Đối với trường hợp tạm hoãn gọi nghĩa vụ quân sự thì tại Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự (Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016) quy định như sau:

   - Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ;

   - Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng người thân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng nề do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được UBND cấp xã xác nhận;

   - Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

   - Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

   - Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn;

   - Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn;

   - Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang học đại học, cao đẳng hệ chính quy.

   Đối với các trường hợp công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ nhập ngũ nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

   Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.

   Về thẩm quyền quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ được quy định tại Điều 42 Luật Nghĩa vụ quân sự, cụ thể: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ.

------------------------------------------------
Tuấn Anh

Tin tức khác
Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.