TIN TỨC TƯ PHÁP
Phạt tiền tối đa đến 200 triệu đồng với cá nhân và 400 triệu đồng với tổ chức về hành vi sản xuất hàng giả
Ngày 27 tháng 11 năm 2020.

   Ngày 26/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

   Theo đó tại khoản 4 Điều 4 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm là 200.000.000 đồng đối với cá nhân và 400.000.000 đồng đối với tổ chức. Đặc biệt các hành vi giả sản xuất, buôn bán, mạo nhãn hàng hóa được quy định tại Điều 9,10,11,12,13 và 14 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP có quy định mức phạt tiền đối với các hành vi này như sau:

   - Hành vi buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng bị phạt tiền từ 1 triệu đến 70 triệu đồng phụ thuộc vào giá trị hàng giả tương đương với hàng thật.

   - Hành vi sản xuất hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng như sau: mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng tối đa đến 100 triệu đồng.

   - Hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa bị phạt tiền từ 1 triệu tối đa đến 50.000.000 đồng.

   - Hành vi sản xuất hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng tối đa đến 50.000.000 đồng.

   - Hành vi buôn bán tem, nhãn, bao bì hàng hoá giả bị phạt tiền từ 300.000 đồng tối đa đến 30.000.000 đồng.

   - Hành vi sản xuất tem, nhãn, bao bì hàng hoá giả bị phạt tiền từ 500.000 đồng tối đa đến 50.000.000 đồng.

   Mức phạt tiền sẽ tăng gấp đôi đối với hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm…

   Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2020.

------------------------------------------------
Tuấn Anh

Tin tức khác
Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.