Thông tin điều hành
Thành phố Huế: Thành lập Tổ kiểm tra công tác đảm bảo trật tự đô thị trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn Thành phố
Ngày 11 tháng 1 năm 2021.
Tổ công tác có nhiệm vụ đảm bảo tình hình trật tự đô thị trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các ngày, lễ hội vui Xuân đón Tết

 Ngày 8 tháng 1 năm 2021, Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã ký Quyết định 93 về Thành lập Tổ kiểm tra công tác đảm bảo trật tự đô thị trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Tổ gồm các thành viên sau:
1. Tổ Trưởng: Ông Nguyễn Việt Bằng, Trưởng phòng Quản lý Đô thị.
2. Tổ Phó :
- Ông Lê Viết Phương, Phó Trưởng Công an Thành phố.
- Ông Lê Văn Phiệt, Đội Trưởng Đội Quản lý Đô thị Thành phố.
3. Các thành viên:
- Bà Nguyễn Thị Hoa Nam, Đội Phó Đội tổng hợp – Công an Thành phố.
- Ông Nguyễn Văn Trung, Chuyên viên phòng Quản lý Đô thị.
- Ông Lương Viết Tấn, Chuyên viên Đội Quản lý Đô thị.
- Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin.
 Tổ kiểm tra công tác đảm bảo trật tự đô thị trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn Thành phố có nhiệm vụ:
- Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về tình hình trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các ngày lễ hội vui xuân đón Tết.
- Thay mặt UBND Thành phố kiểm tra công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố (theo kế hoạch, thường xuyên hoặc đột xuất); kịp thời phát hiện, yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, các đơn vị có liên quan xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị. 
- Tham mưu, đề xuất UBND Thành phố về hình thức kỷ luật hoặc khen thưởng đối với Chủ tịch, Trưởng Công an 27 phường, người đứng đầu các đơn vị có liên quan trong công tác đảm bảo trật tự đô thị tại địa bàn quản lý.
- Kiểm tra công tác tổ chức, triển khai thực hiện của UBND các phường, Đội quản lý Đô thị Thành phố đối với các nội dung, công việc do UBND Tỉnh, UBND Thành phố chỉ đạo liên quan đến công tác đảm bảo trật tự đô thị.
- Quá trình triển khai thực hiện, Tổ kiểm tra có thể mời các đơn vị thuộc Thành phố cùng tham gia phối hợp.
- Kinh phí hoạt động của Tổ kiểm tra được bố trí từ ngân sách theo quy định hiện hành.
Trách nhiệm của các thành viên:
- Ông Nguyễn Việt Bằng, Trưởng phòng Quản lý Đô thị: Chịu trách nhiệm điều hành, chỉ đạo chung mọi hoạt động của Tổ kiểm tra.
- Ông Lê Viết Phương, Phó Trưởng Công an Thành phố: Chịu trách nhiệm kiểm tra địa bàn các phường phía Bắc Sông Hương.
- Ông Lê Văn Phiệt, Đội Trưởng Đội Quản lý Đô thị Thành phố: Chịu trách nhiệm kiểm tra địa bàn các phường phía Nam Sông Hương.
- Tổ kiểm tra công tác đảm bảo trật tự đô thị trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

------------------------------------------------
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
.


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.