Thông tin điều hành
Tăng cường phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày 11 tháng 1 năm 2021.

 Ngày 31/12/2020, UBND thành phố Huế đã ban hành Công văn số 6632/UBND-TCD về việc phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố, Chủ tịch UBND 27 phườngBan Tiếp công dân Thành phốtổ chức tốt công tác tiếp công dân, đặc biệt là trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đảm bảo cho mọi công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đều được tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo, đúng pháp luật; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, đồng thời chủ động kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài; tập trung giải quyết vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng.
Bên cạnh đó, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh trong việc cung cấp thông tin về kết quả giải quyết, quá trình giải quyết, tình hình các công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, bức xúc tại địa bàn do Ban Tiếp công dân tỉnh yêu cầu (nếu có); trường hợp địa phương có công dân tập trung khiếu kiện tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, khi có chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND thành phố thì có trách nhiệm cử người có đủ thẩm quyền, năng lực giải quyết và hỗ trợ phương tiện đưa công dân trở về địa phương để giải quyết.
Cũng tại Công văn này, UBND Thành phố giao Công an Thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các phường chủ động nắm tình hình; tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp; có phương án, biện pháp xử lý tình huống phù hợp nhằm ngăn chặn, hạn chế việc công dân tập trung khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

      Việc tăng cường công tác phối hợp tổ chức tiếp công dân nhằm nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời xử lý tình huống các đoàn công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người kéo đến Trụ sở tiếp công dân của Tỉnh, Thành phố, qua đó hạn chế tối đa các vụ khiếu nại, tố cáo đông người kéo dài, phức tạp trong các ngày diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.