Thông tin điều hành
Thành phố Huế tăng cường các giải pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn trên địa bàn
Ngày 22 tháng 12 năm 2020.

Ngày 22/12/2020, UBND thành phố Huế ban hành Công văn số 6605/UBND-YT về việc chấn chỉnh và tăng cường các giải pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn trên địa bàn.

Để ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tình trạng tảo hôn trên địa bàn, UBND Thành phố yêu cầu UBND các phường tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước về dân số, đưa nội dung về tảo hôn vào nghị quyết của Đảng, hội đồng nhân dân, kế hoạch công tác hàng năm vào quy ước tổ dân phố văn hóa, tiêu chuẩn gia đình văn hóa; đẩy mạnh tuyên truyền gắn với phát động các phong trào vận động về phòng chống tảo hôn vào thực hiện chính sách chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát tình trạng tảo hôn trên địa bàn; kiểm điểm, lập biên bản xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm; chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố nếu để tình trạng tảo hôn xảy ra trên địa bàn phường.
Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Thành phố, UBND các phường tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến công tác Dân số - KHHGĐ, đặc biệt là Đề án “Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - KHHGĐ cho vị thành niên/thanh niên giai đoạn 2021-2025”; xác định ngăn chặn và giảm thiểu tảo hôn là mục tiêu quan trọng để nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực cho sự phát triển bền vững của địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả mô hình “Tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân” tại địa phương; củng cố, hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ Dân số - SKSS/KHHGĐ thân thiện với vị thành niên, thanh niên; thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc ngăn chặn, phòng, chống tảo hôn.
Để nâng cao nhận thức, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của người dân, UBND Thành phố giao Phòng Văn hóa Thông tin phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Phòng Y tế chủ động tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới…cho cộng đồng dân cư; đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương; phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, người có uy tín trong cộng đồng; phát huy thế mạnh của các kênh truyền thông truyền thống thông qua mạng lưới cộng tác viên dân số, cán bộ y tế tại cơ sở, cung cấp thông tin, kiến thức liên quan về tảo hôn cho nhân dân trên địa bàn; Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động hạn chế tình trạng tảo hôn; các hoạt động tuyên truyền những kiến thức về kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, làm mẹ an toàn...

Cũng tại Công văn này, UBND Thành phố giao trách nhiệm cho Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh giáo dục giới tính trong trường học; cung cấp kiến thức về sự phát triển tâm sinh lý, sức khỏe sinh sản tuổi dậy thì; chỉ đạo các trường học trên địa bàn thành phố đẩy mạnh tuyên truyền nội dung giáo dục tiền hôn nhân cho trẻ vị thành niên, cách sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn; tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em…để giúp các em nhận thức được hậu quả của việc kết hôn sớm và mang thai ngoài ý muốn khi đang ở ghế nhà trường, đồng thời đẩy mạnh các hoạt độngtruyền thông, giáo dục, chuyển đổi hành vi về tảo hôn, phân tích về tác hại, hậu quả của tảo hôn đến sức khỏe sinh sản, chất lượng dân số, duy trì nòi giống, ảnh hưởng đến đời sống gia đình, cộng đồng, nhất là ảnh hưởng đến việc học hành và tham gia các hoạt động xã hội của thanh niên, trẻ vị thành niên.     Hiện nay tình trạng tảo hôn trên địa bàn thành phố Huế đang có xu hướng gia tăng (tảo hôn chiếm tỷ lệ 0,5-0,8%). Tảo hôn ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực và là một trong những lực cản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ xã hội và sự phát triển bền vững của địa phương. Trước thực trạng trên, việc Thành phố đề ra các giải pháp quyết liệt và đồng bộ là hết sức quan trọng và cần thiết nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, qua đó tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm chấn chỉnh, ngăn chặn và đẩy lùi hiệu quả tình trạng tảo hôn trên địa bàn. 


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.