Thông tin điều hành
Thành phố Huế tổ chức kiểm tra, xử lý việc chỉnh trang, căng gọn cáp viễn thông, cáp truyền hình và dây thuê bao tại các tuyến đường kiệt trên địa bàn
Ngày 4 tháng 12 năm 2020.

Ngày 02/12/2020, UBND thành phố Huế ban hành Công văn số 6159/UBND-VT về việc kiểm tra, xử lý việc chỉnh trang, căng gọn cáp viễn thông, cáp truyền hình và dây thuê bao tại các tuyến đường kiệt trên địa bàn thành phố Huế.

Theo Kế hoạch, địa điểm kiểm tra tại các tuyến kiệt đường Kim Long, Nguyễn Trãi, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Huệ, Nguyễn Thái Học. Thời gian kiểm tra từ ngày 07/12/2020 đến ngày 18/12/2020.
Để việc kiểm tra được triển khai hiệu quả, nghiêm túc, UBND Thành phố giao Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố chủ trì, phối hợp các đơn vị tổ chức kiểm tra, xử lý việc chỉnh trang, căng gọn cáp viễn thông, cáp truyền hình và dây thuê bao tại 05 tuyến kiệt trên địa bàn thành phố, đồng thời đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông mỗi đơn vị cử 02 nhân viên kỹ thuật tham gia cùng với đoàn để xử lý và thu hồi những dây cáp viễn thông, cáp truyền hình và dây thuê bao tại các tuyến kiệt.

Thời gian qua, trên các tuyến đường tại địa bàn Thành phố vẫn còn hiện trạng dây cáp thấp, dây cáp treo tạm bợ không được cố định trên cột, nhùng nhằng, không được bó gọn,... Việc UBND Thành phố chỉ đạo kiểm tra làm gọn cáp viễn thông trên địa bàn nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, khắc phục tình trạng trên trong thời gian tới. 


------------------------------------------------
Hoàng Truyền (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.