Thông tin điều hành
Thành phố Huế chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch Sốt xuất huyết những tháng cuối năm 2020
Ngày 4 tháng 12 năm 2020.

Ngày 01/12/2020, UBND thành phố Huế ban hành Công văn số 6124/UBND-YT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết những tháng cuối năm 2020.

Để tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết, UBND Thành phố yêu cầuPhòng Y tế, Trung tâm Y tế Thành phố tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị; đề xuất kịp thời với UBND Thành phố các biện pháp để chỉ đạo công tác phòng chống dịch; tiếp tục phối hợp UBND các phường tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh. Bên cạnh đó, chỉ đạo hệ thống y tế từ thành phố đến cơ sở tăng cường giám sát tại địa bàn để phát hiện sớm ca bệnh nhằm kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời chuẩn bị sẵn cơ số thuốc, dịch chuyền tại nơi điều trị, sẵn sàng các tổ xử lý dịch và máy phun hóa chất để xử lý kịp thời; đảm bảo đủ cơ số thuốc, phương tiện điều trị, nhân lực và giường bệnh để kịp thời tiếp nhận điều trị sớm bệnh nhân hạn chế tối đa tử vong do sốt xuất huyết.
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Huế chỉ đạo các trường học tăng cường truyền thông các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết cho giáo viên, phụ huynh và học sinh bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền tại các buổi chào cờ đầu tuần, giáo dục ngoại khóa, tờ rơi, áp phích, bài tuyên truyền ; thường xuyên nhắc nhở học sinh tham gia thực hành diệt bọ gậy tại gia đình và tổng vệ sinh tại tổ dân phố qua phát động của chính quyền địa phương.
Cũng tại Công văn này, UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phốvà các tổ chức thành viên của Mặt trận; Liên đoàn Lao động Thành phố tích cực và chủ động tham gia cùng chính quyền các cấp, ngành Y tế, Văn hóa Thông tin tăng cường tuyên truyền, vận động và phổ biến truyền tải thông tin, biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, khuyến cáo người dân thực hiệnvệ sinh môi trường, thau vét bọ gậy, thu gom các vật phế thải hằng tuần theo phong trào “Ngày chủ nhật xanh”; ngủ màn và dùng các biện pháp như kem xoa muỗi, hương muỗi để tránh muỗi đốt.
Đối với UBND các phường, UBND Thành phố yêu cầu chủ động bố trí, huy động các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên xung kích phối hợp với ngành y tế tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh; yêu cầu trong các chiến dịch cần có sự tham gia của lãnh đạo UBND và Công an phường để phấn đấu 100% hộ gia đình được xử lý vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh.
Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết (vệ sinh môi trường thu gom phế thải, phế liệu, thả cá, thau rửa dụng cụ chứa nước diệt bọ gậy, ngủ màn) để người dân tích cực, chủ động tham gia hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết tại địa phương.

      Trong những tháng cuối năm 2020, tình hình sốt xuất huyết có xu hướng giảm so với các tháng cao điểm nhưng chưa bền vững do diễn biến thời tiết bất thườngvà theo dự báo của Bộ Y tế tình hình sốt xuất huyết còn kéo dài đến sang năm 2021. Trước tình hình trên, việc Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huy động mọi nguồn vào cuộc nhằmgiúp Thành phố chủ động trong công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trong cộng đồng. 


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.