Thông tin điều hành
Hiệu quả tích cực sau 10 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Huế
Ngày 11 tháng 11 năm 2020.

Ngày 27/11/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Mục tiêu của Đề án nhằm tạo việc làm, chuyển nghề, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho lao động nông thôn. 

Để triển khai hiệu quả Đề án, trong thời gian qua, UBND thành phố Huế đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Nhờ vậy, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động tại địa phương.
Về công tác chỉ đạo điều hành, UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm hàng năm; đưa nội dung và các chỉ tiêu liên quan đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn vào nghị quyết phát triển kinh tế xã hội hàng năm của Hội đồng Nhân dân Thành phố và kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về dạy nghề và giải quyết việc làm của UBND Thành phố.
Bên cạnh đó, UBND Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị đào tạo nghề trên địa bàn, đặc biệt là Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Huế tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và đã đạt được những kết quả bước đầu trong việc đào tạo đội ngũ lao động có tay nghề, phục vụ cho nhu cầu chuyển đổi cơ cấu ngành nghề ở các địa bàn nông thôn, đảm bảo việc làm cho người lao động.
Để Đề án thực sự đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề cũng được UBND Thành phố quan tâm, đẩy mạnh triển khai thực hiện. UBND Thành phố đã chỉ đạo Đài Truyền thanh tổ chức triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn”; các kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố hàng năm. Đài Truyền thanh Thành phố đã phối hợp Uỷ ban nhân dân các phường tổ chức tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh đến các hội viên, đoàn viên, người lao động hiểu rõ ý nghĩa đào tạo nghề và giải quyết việc làm nhằm nâng cao nhận thức của người lao động trong công tác đào tạo nghề ở lao động nông thôn.
Cùng với đó, các cơ sở đào tạo nghề, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố và UBND các phường đã tổ chức các đợt tuyên truyền vận động người lao động trong địa bàn tham gia học nghề và xuất khẩu lao động tại các phường Phú Hậu, Hương Sơ, Thủy Xuân và một số địa bàn khác, đã có trên 500 lượt người lao động tham gia vào hoạt động này; phối hợp tổ chức các buổi tư vấn nghề cho người lao động tại các phường Thuỷ Xuân, Thuỷ Biều, Hương Long, Hương sơ, Phú Hậu…
Mặt khác, để phục vụ cho hoạt động tổ chức đào tạo nghề, Trường Trung cấp Nghề đã phối hợp với các phường, trường học, học sinh và phụ huynh để giới thiệu, tư vấn chương trình dạy nghề cho học sinh cuối cấp học phổ thông qua đó nâng cao nhận thức của xã hội về công tác đào tạo nghề trong giai đoạn hiện nay nhằm thực hiện tốt chiến lược định hướng phát triển về công tác đào tạo nghề của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 – 2020 nhằm giúp cho phụ huynh, học sinh nhận thức đúng đắn về vị trí của người học nghề trong xã hội
Qua 10 năm triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố, các cơ sở đào tạo đã đào tạo được 1.509 lao động nông thôn có hộ khẩu Thành phố với tổng kinh phí 3.565 triệu đồng, trong đó tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên thành phố Huế trong 10 năm qua đã mở 78 lớp đào đào với số lượng 1.976 học viên tham gia. UBND Thành phố đã chỉ đạo Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên thành phố Huế thường xuyên liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh để giới thiệu việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp được vào làm ở các doanh nghiệp, đảm bảo các điều kiện học tập để có thể sử dụng học viên sau đào tạo mà không phải đào tạo lại. Hằng năm, học viên các lớp nghề của trường có việc làm ổn định đạt khoảng 75%, riêng các lớp đào tạo nghề theo định hướng thị trường (LABS) số học viên có việc làm là trên 95%.
Ngoài đơn vị Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên thành phố Huế, trên địa bàn Thành phố có 11/24 cơ sở đào tạo nghề tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Từ 2010 đến nay, các đơn vị đã tổ chức 216 lớp đào tạo nghề cho 6.560 lao động nông thôn với tổng kinh phí là 9.106 triệu đồng. Các đơn vị đã đào tạo các nghề chủ yếu như: may công nghiệp, điện dân dụng, nghiệp vụ bàn bar, chế biến món ăn, trang điểm nghệ thuật, sửa chữa xe máy, chăn nuôi thú y, trồng nấm, nuôi tôm-cá, lái xe ô tô, cơ khí gò hàn, mộc mỹ nghệ, trồng hoa-sinh vật cảnh...
Nhìn chung, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn luôn được các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan đơn vị quan tâm và thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt và phong phú. Sau 10 năm thực hiện cho thấy, Đề án đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng, các chính sách hỗ trợ từ Đề án đã thực sự đi vào cuộc sống, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cấp, ngành, địa phương, người dân nông thôn. Nhận thức của người lao động có chuyển biến rõ rệt, nhiều mô hình sản xuất hoạt động hiệu quả hơn khi bản thân người lao động được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghề nghiệp. Nhiều lao động nông thôn tham gia học nghề đã tìm được việc làm, có thêm thu nhập, chất lượng cuộc sống được nâng lên, qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo, từng bước ổn định cuộc sống cho lao động nông thôn trên địa bàn.
Từ những kết quả đạt được, có thể thấy Đề án về đào tạo nghề cho lao động nông thôn của Thủ tướng Chính phủ đã tạo nền tảng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước hình thành đội ngũ lao động nông thôn có tay nghề cao, chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong tình hình hiện nay.

  


------------------------------------------------
Ngọc Khứ (Phòng Văn hóa & Thông tin)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..