Thông tin điều hành
Tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021
Ngày 23 tháng 10 năm 2020.

Năm 2020, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Đặc biệt là Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đã chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng Luật. 

Để nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021, ngày 16/10/2020, UBND thành phố Huế ban hành Công văn số 5218/UBND-NC về tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021.
Cụ thể, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và UBND 27 phường thuộc thành phố tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự; các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ quốc phòng về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Chỉ thị của UBND Tỉnh về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và các văn bản liên quan khác.
Về quản lý, vận động công dân tình nguyện nhập ngũ, UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND 27 phường chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự, các đơn vị, tổ chức đoàn thể trực thuộc cấp mình làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ cho công dân chặt chẽ, nghiêm túc, xét duyệt và đồng bộ hồ sơ đúng trình tự, thủ tục, thực hiện niêm yết công khai về chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển quân, danh sách tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ, danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ, kết quả phân loại sức khỏe theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thành phố, danh sách công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng nhập ngũ; đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2021, đạt chất lượng cao, đúng Luật.
Bên cạnh đó, phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan, đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động thanh niên tình nguyện nhập ngũ; làm tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội; tổ chức động viên, thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức đón tiếp chu đáo quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trở về địa phương và tạo mọi điều kiện thuận lợi để sớm ổn định cuộc sống.
Về phối hợp thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2021, UBND Thành phố giao trách nhiệm Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố kiện toàn đủ số lượng, chất lượng, đúng thành phần Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; tổ chức sơ tuyển, khám tuyển cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đúng quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; bổ sung xét nghiệm cận lâm sàng (siêu âm, điện tim, X Quang, xét nghiệm các chất ma túy…) để hạn chế bù đổi và chịu trách nhiệm về kết quả khám sức khỏe cho công dân nhập ngũ.
Công an Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố và đoàn thể thuộc thành phố phối hợp chặt chẽ, có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp trốn, chống lệnh gọi khám, gọi nhập ngũ và các cá nhân, tập thể có hành vi cản trở việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao nhận quân năm 2021, các cơ quan, đơn vị, UBND 27 phường trực thuộc tổ chức rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, khen thưởng và đề xuất các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyển quân.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hoá & Thông tin)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..