Thông tin điều hành
Xuất cấp trang thiết bị dự trữ hỗ trợ miền Trung, Thừa Thiên Huế ứng phó lũ lụt
Ngày 22 tháng 10 năm 2020.

Ngày 22/10, Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 667 giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện xuất khẩn cấp các trang thiết bị dự trữ quốc gia cho các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh theo đúng số lượng, danh mục hàng dự trữ quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Cụ thể: Xuất hỗ trợ tỉnh Quảng Bình, 5 bộ xuồng cao tốc các loại; 136 bộ nhà bạt cứu sinh các loại; 7.260 chiếc phao cứu sinh các loại. Xuất hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 3 bộ xuồng cao tốc các loại; bộ nhà bạt cứu sinh các loại 20 bộ loại 24,5 m2; phao cứu sinh các loại 4.100 chiếc. Xuất hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế 3 bộ xuồng cao tốc các loại; 28 bộ nhà bạt cứu sinh các loại; 3.030 chiếc phao cứu sinh các loại; 2 bộ máy phát điện loại 30KVA. Xuất hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam xuồng cao tốc các loại 5 bộ; nhà bạt cứu sinh các loại 30 bộ; phao cứu sinh các loại 3.030 chiếc; máy phát điện loại 30KVA 2 bộ. Xuất hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh 4 bộ xuồng cao tốc các loại; 166 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 5.560 chiếc phao áo cứu sinh; 200 bộ nhà bạt cứu sinh các loại; 4 bộ máy phát điện.      
* Trong một nguồn tin khác, Hòa thượng Thích Hải Ấn, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế cũng vừa ký thư kêu gọi Hội đồng Chỉ đạo, Hội đồng Điều hành, giảng viên, Tăng Ni sinh viên các khóa, Phật tử, mạnh thường quân chung tay cứu trợ lũ lụt miền Trung. Đóng góp cho công tác này liên hệ Học viện Phật giáo VN tại Huế (tổ 10, khu vực 5, P.An Tây, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế - ĐT: 02343. 836.078)

  


------------------------------------------------
Thái Hùng (Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..