Thông tin điều hành
Thành phố Huế tăng cường hiệu lực hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
Ngày 21 tháng 10 năm 2020.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, ngày 16/10/2020, UBND thành phố Huế ban hành Công văn số 5203/UBND-XH về việc tăng cường hiệu lực hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em theo Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc Hội. 

Tại Công văn này, UBND Thành phố yêu cầu Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan phổ biến tài liệu về tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em nói chung và phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng; phối hợp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em cơ sở, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra các địa phương đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em cấp phường và hoạt động nhóm cộng tác viên làm công tác trẻ em tại tổ dân phố.
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, chú trọng nhóm học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh trường nội trú, bán trú, nhóm học sinh có nguy cơ bị xâm hại.
Bên cạnh đó, UBND Thành phố giao trách nhiệm cho Công an Thành phố chỉ đạo cơ quan điều tra bảo đảm tỷ lệ thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đối với các vụ xâm hại trẻ em đạt 100%; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố về xâm hại trẻ em đạt trên 95%; 100% các vụ có dấu hiệu tội phạm phải được khởi tố để điều tra theo quy định của pháp luật; điều tra khám phá tội phạm xâm hại trẻ em đạt trên 80%, trong đó các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố; kiềm chế và kéo giảm từ 5% đến 7% các tội phạm xâm hại trẻ em; xây dựng các mô hình phòng ngừa xâm hại trẻ em, phòng ngừa, giáo dục, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật.
Đối với UBND các phường, UBND Thành phố yêu cầu đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành, các nội dung, chương trình, kế hoạch về công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, trong đó lưu ý các biện pháp bảo đảm an ninh nơi công cộng, từng bước trang bị hệ thống kỹ thuật giám sát an ninh, nhất là tại khu vực trường học, khu vui chơi, giải trí của trẻ em.
Cùng với đó, tiếp tục huy động nguồn lực từ các cá nhân, tổ chức cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; bảo đảm trẻ em có nguy cơ xâm hại được áp dụng biện pháp hỗ trợ, trẻ em bị xâm hại được áp dụng biện pháp can thiệp, trong đó, sớm quan tâm đối với nhóm trẻ có nguy cơ bị xâm hại để phòng ngừa việc xảy ra hành vi xâm hại.
Tình trạng xâm hại trẻ em đang là nỗi lo rất lớn của các bậc phụ huynh, là vấn nạn nhức nhối đang được xã hội đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua, các vụ việc xâm hại, bạo lực trẻ em, đặc biệt xâm hại tình dục trẻ em có tính chất phức tạp, nghiêm trọng đã xảy ra ở một số địa phương trên toàn quốc. Trước tình hình đó, việc đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em nhằm cụ thể hóa đầy đủ các nội dung đã được xác định trong Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, làm cơ sở để các cơ quan, ban ngành, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hoá & Thông tin)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..