Thông tin điều hành
Thành phố Huế tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn
Ngày 9 tháng 9 năm 2020.

Ngày 04/9/2020, UBND thành phố Huế ban hành Công văn số 4301/UBND-XH về tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn. 

Nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong công tác an toàn vệ sinh lao động, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động, UBND Thành phố yêu cầu Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tuyên truyền, tập huấn về an toàn vệ sinh lao động đối với người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân để phòng ngừa tai nạn lao động trong công việc, đặc biệt là công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; vận hành máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về qui trình an toàn lao động. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra liên ngành theo kế hoạch và đột xuất việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thường xảy ra tai nạn lao động như: xây dựng, khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí...
Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Thành phố phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, tập huấn chuyên môn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, khám sức khỏe định kỳ, khám, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phương án sơ cấp cứu, kỹ thuật về vệ sinh lao động cho người lao động nhất là đối với những doanh nghiệp hoạt động các lĩnh vực có nhiều yếu tố độc hại, có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp; Công an Thành phố phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tỉnh tổ chức điều tra, giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người và tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm trên địa bàn Thành phố.
Cũng tại Công văn này, UBND Thành phố yêu cầu UBND các phường thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho người lao động làm việc không có giao kết hợp đồng lao động (khu vực phi kết cấu) trên địa bàn để phòng ngừa tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động, đồng thời tăng cường phối hợp kiểm tra, tham mưu xử lý các hành vi vi phạm về an toàn vệ sinh lao động đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trong trường hợp trên địa bàn phường có tai nạn lao động làm chết người hoặc làm bị thương nặng từ 02 người trở lên phải báo cáo với Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tỉnh và Công an Thành phố ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không có giao kết hợp đồng lao động để điều tra, xác định nguyên nhân và đề ra các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động tương tự tái diễn. 
Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, UBND Thành phố yêu cầu chấp hành nghiêm pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động, an toàn trong xây dựng theo quy định của Luật xây dựng, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng, Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng và các văn bản pháp luật liên quan; xây dựng và thực hiện đầy đủ nội quy, quy trình làm việc bảo đảm an toàn của thiết bị và nơi làm việc; tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho các nhóm đối tượng; trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; cải thiện điều kiện lao động; kiểm định và khai báo sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Cùng với đó, thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, đánh giá nguy cơ, xây dựng các biện pháp phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm có hại và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động…
Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ trọng tâm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Việc UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị quan tâm, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động một cách nghiêm túc nhằm hạn chế các tai nạn, sự cố đáng tiếc xảy ra, đồng thời qua đó cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn về sức khỏe, tính mạng cho người lao động trên địa bàn.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hoá & Thông tin)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..