Thông tin điều hành
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluzone phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 8 tháng 9 năm 2020.

Ngày 01/9/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 7937/UBND-CT về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND Tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế báo cáo và có trách nhiệm đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị cài đặt, ứng dụng Bluezone.
Bên cạnh đó, UBND Tỉnh giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo xây dựng chỉ tiêu cho từng xã, phường, thị trấn trong vòng 3 ngày tới đảm bảo 70% người dân trên địa bàn có điện thoại smartphone đã được cài đặt, ứng dụng Bluezone; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không đạt tổng chỉ tiêu đề ra.
Trước đó, ngày 18/8/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 7414/UBND-CT về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone. Tuy nhiên, theo thống kê tính đến ngày 25/8/2020, tỉnh Thừa Thiên Huế mới có 216.974 thuê bao/689.972 tổng số smartphone cài đặt ứng dụng Bluezone, đạt tỷ lệ 31,45%. Con số này vẫn còn rất thấp so với mục tiêu đặt ra. Việc UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai cài đặt ứng dụng Bluzone nhằm phục vụ kịp thời công tác quản lý, truy vết, cảnh báo khi có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 đạt hiệu quả cao nhất, góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi và hạn chế lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hoá & Thông tin)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..