Thông tin điều hành
Thừa Thiên Huế ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh game online
Ngày 8 tháng 9 năm 2020.

Ngày 03/9/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 168/QĐ-BCĐ ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh game online trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Theo Quyết định, Bộ tiêu chí đánh giá sẽ có 03 nội dung và 11 tiêu chí. Cụ thể: 
Trước khi mở cửa kinh doanh đón khách và nhân viên
Tiêu chí 1: Thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn màn hình máy tính, bàn phím, chuột máy tính, bàn, ghế bằng dung dịch tẩy rửa; treo bảng “Đảm bảo điều kiện chống dịch” được cơ quan nhà nước cấp.
Tiêu chí 2: Bố trí các loại thiết bị về phòng chống dịch trong phạm vi điểm dịch vụ để khách hàng, nhân viên sử dụng (máy đo thân nhiệt, dung dịch rửa tay sát khuẩn trước cửa, xà phòng sát khuẩn ở nơi vệ sinh, khẩu trang, thùng rác).
Tiêu chí 3: Máy tính dùng để chơi game online được đặt khoảng cách giữa hai máy (hoặc khoảng cách ngồi giữa hai người chơi) tối thiểu là 1 mét. Bố trí giữa hai máy đối diện và giữa 2 vị trí ngồi cạnh nhau tấm chắn chống giọt bắn. 
Tiêu chí 4: Tăng cường thông khí tại các phòng đặt máy tính, có người chơi game online ... của điểm dịch vụ bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ hoặc có các giải pháp phù hợp khác.
Trong lúc hoạt động, kinh doanh 
Tiêu chí 5: Người chơi game, nhân viên lao động được đo thân nhiệt, rửa tay, sát khuẩn trước khi vào - ra điểm chơi game online. Trong lúc chơi game phải đeo khẩu trang.
Tiêu chí 6: Chủ đại lý, nhân viên, người chơi game online bắt buộc đeo khẩu trang trong lúc làm việc và chơi game online.
 Tiêu chí 7: Chủ điểm game online thường xuyên nhắc nhở khách hàng, nhân viên thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu, rửa tay đúng cách, khai báo y tế,…).
Tiêu chí 8: Chủ đại lý, nhân viên, người chơi game đảm bảo khoảng cách trong giao tiếp, làm việc.
Tiêu chí 9: Chủ điểm game thông tin lập tức đến cơ quan chức năng , cơ quan y tế tại địa phương ngay khi phát hiện người chơi game, nhân viên có dấu hiệu sốt, ho tại điểm dịch vụ.
Tiêu chí 10: Trong khuôn viên điểm kinh doanh game online tối đa không quá 50 người có mặt cùng một lúc.
Sau khi khách nghỉ
Tiêu chí 11: Thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn màn hình máy tính, bàn phím, chuột máy tính, bàn, ghế bằng dung dịch tẩy rửa để đón khách mới thay thế vào vị trí.
Theo Quyết định, đại lý đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn phòng chống dịch Covid-19 được hoạt động nếu đạt từ 09 tiêu chí trở lên. Đạt từ 06 tiêu chí đến dưới 09 tiêu chí: Đại lý tương đối đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn phòng chống dịch Covid-19, được hoạt động nhưng phải thực hiện khắc phục ngay các tiêu chí không đạt trong vòng 3 ngày kể từ khi có kết quả đánh giá và được Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra định kỳ.
 Nếu đạt dưới 06 tiêu chí: Đại lý không đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn phòng chống dịch Covid-19, phải tạm dừng hoạt động, đồng thời khắc phục ngay các tiêu chí theo hướng dẫn để được hoạt động trở lại. Bộ tiêu chí quy định, các tiêu chí bắt buộc phải đạt là số 2, 3, 5, 6, 7 và 10. Trường hợp các tiêu chí này không đạt, đại lý tạm dừng hoạt động và chỉ mở cửa hoạt động trở lại khi đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên.

  


------------------------------------------------
Ngọc Khứ (Phòng Văn hóa & Thông tin)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..