Thông tin điều hành
Thành phố Huế tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em
Ngày 30 tháng 7 năm 2020.

Ngày 23/7/2020, UBND thành phố Huế ban hành Công văn số 3437/UBND-XH triển khai Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. 

Để tăng cường bảo đảm thực hiện quyền, lợi ích của trẻ em và bảo vệ trẻ em, UBND Thành phố giao trách nhiệm cho Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn triển khai tốt các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, định kỳ báo cáo UBND thành phố.
Bên cạnh đó, UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, đoàn viên và toàn xã hội tham gia thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em; tích cực tham gia phòng ngừa và hỗ trợ trẻ em, gia đình trẻ em là nạn nhân của các vụ việc bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích, đồng thời tiếp nhận, thu thập thông tin về các hành vi, vụ việc vi phạm quyền trẻ em, kịp thời chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền để can thiệp, xử lý theo quy định.
Đối với UBND các phường, UBND Thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường bố trí ngân sách bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, nhất là việc triển khai các hoạt động, chương trình, kế hoạch, đề án về trẻ em đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo, bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em phường trong số cán bộ, công chức hoặc người hoạt động không chuyên trách, có nhóm thường trực bảo vệ trẻ em hoạt động hiệu quả và có chính sách hỗ trợ hoạt động. Cùng với đó, kiểm tra, rà soát việc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, thân thiện với trẻ em, đặc biệt đối với các phương tiện giao thông đưa đón học sinh, khu dân cư, nhà cao tầng, khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em, cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa, thể thao thuộc địa bàn quản lý.
Trong những năm qua, việc thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền Thành phố quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng; các quyền của trẻ em đã được thực hiện tốt hơn. Tuy nhiên, một số vấn đề về trẻ em như bạo lực, tử vong do tai nạn, thương tích, tình trạng lạm dụng sức lao động trẻ em ở một số ngành nghề, lĩnh vực; thiếu thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở cho trẻ em… vẫn còn tồn tại. Trước tình hình đó, việc đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo quyền trẻ em nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, qua đó đảm bảo các quyền lợi cơ bản của trẻ em, tạo mọi điều kiện thuận lợi để trẻ em có cơ hội phát triển toàn diện về mọi mặt.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng VH&TT TP Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..