Thông tin điều hành
Thành phố Huế đẩy mạnh thực hiện công tác trợ giúp người khuyết tật
Ngày 23 tháng 7 năm 2020.

Ngày 07/7/2020, UBND thành phố Huế đã ban hành Kế hoạch số 3106/KH-UBND triển khai thực hiện Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 16/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy và công tác trợ giúp người khuyết tật năm 2020. 

Với mục tiêu chính là tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư và toàn xã hội quan tâm, trợ giúp người khuyết tật; tạo điều kiện cho người khuyết tật được tiếp cận các chính sách trợ giúp, các dịch vụ xã hội nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, UBND thành phố Huế đã đề ra những nội dung hoạt động cụ thể. Thứ nhất, công tác nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư và toàn xã hội về vấn đề khuyết tật và người khuyết tật, đặc biệt là hướng đến các hoạt động nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4); ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12) dưới nhiều hình thức như: thực hiện các phóng sự, pa nô, băng rôn tuyên truyền, tọa đàm, hội nghị, hội thảo... Thứ hai, thực hiện tốt các chính sách cho người khuyết tật, đặc biệt là công tác xác định mức độ khuyết tật, đảm bảo 100% người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng được hưởng các chính sách theo quy định… Thứ ba, nâng cao kỹ năng chăm sóc, trợ giúp cho người khuyết tật qua các lớp tập huấn, hội nghị tư vấn chính sách, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của người khuyết tật về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người khuyết tật ở địa phương... Thứ tư, trợ giúp, tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý tham gia giáo dục trẻ khuyết tật; thực hiện tốt các chính sách miễn, giảm học phí… Thứ năm, hỗ trợ người khuyết tật trong hoạt động văn hóa, thể thao. Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người khuyết tật tại các địa phương.
Để thực hiện các nội dung trên, UBND Thành phố giao trách nhiệm Phòng Lao động – Thương bình và Xã hội Thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, UBMTTQVN Thành phố và các đơn vị thành viên liên quan hướng dẫn cơ sở thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách cho người khuyết tật; bên cạnh đó thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn và các cơ sở trợ giúp xã hội có nuôi dưỡng người khuyết tật, hướng đến ý nghĩa nhân văn đó là cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người khuyết tật được tham gia bình đẳng vào các hoạt động của xã hội, vươn lên trong cuộc sống.

  


------------------------------------------------
An Thuận (Phòng Văn hóa & Thông tin TP)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..