Thông tin điều hành
Triển khai hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại Khu chung cư trên địa bàn thành phố Huế
Ngày 23 tháng 7 năm 2020.

Ngày 07/7/2020, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 3120/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại khu chung cư. 

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND Thành phố đã chỉ đạo các nội dung trọng tâm để thực hiện như: Tăng cường công tác chỉ đạo của các các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể trong công tác Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại khu chung cư; kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất cho công tác Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại khu chung cư.
Về công tác tuyên truyền, UBND Thành phố yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại khu chung cư theo Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo Quốc gia nhằm nâng cao nhận thức và hình thành thói quen cho cộng đồng để nâng cao tinh thần chủ động của người dân về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh và khai báo cho cơ quan y tế địa phương khi mắc bệnh; tăng cường công tác thông tin, truyền thông qua hệ thống phát thanh Thành phố và phường; qua pano, tờ rơi, tờ gấp và tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, trong đó cần thông tin kịp thời, chính xác các hoạt động hướng dẫn phòng, chống dịch của Thành phố để nhân dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng dịch bệnh.
Bên cạnh đó, tổ chức phổ biến cho thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp và tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế, cộng tác viên về Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại hộ gia đình theo Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo Quốc gia và những văn bản pháp luật trong công tác phòng, chống dịch.
Các khu chung cư là nơi có mật độ dân số đông nên khả năng lây lan dịch bệnh rất cao. Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, việc triển khai hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại khu chung cư nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch cho người dân, đồng thời qua đó kiểm soát chặt chẽ, phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế mức thấp nhất tử vong do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng VH&TT TP Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..