Thông tin điều hành
Thành phố Huế triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn
Ngày 21 tháng 7 năm 2020.

Ngày 06/7/2020, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 3169/KH-UBND triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Huế năm 2020. 

Để triển khai công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả, UBND Thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, trong đó giao trách nhiệm cho Phòng Kinh tế - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố tổ chức lực lượng trực ban 24/24 giờ và phối hợp với UBND 27 phường trong công tác triển khai phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến thiên tai, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố, phối hợp Đài truyền thanh Thành phố, Văn phòng HĐND - UBND Thành phố thông tin kịp thời đến các thành viên Ban chỉ đạo, chủ tịch UBND các phường để biết và chủ động triển khai, thực hiện công tác ứng phó, xử lý khi có thiên tai xảy ra.
Bên cạnh đó, UBND Thành phố yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố, Công an Thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; phương án để tham gia ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai, sẵn sàng ứng phó với tình huống khi xảy ra (bão mạnh, siêu bão, thiên tai), đồng thời hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong công tác tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đặc biệt xây dựng lực lượng tại chỗ, trang bị phương tiện, thiết bị, công cụ, hướng dẫn kỹ năng để ứng phó cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả các tình huống thiên tai.
Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả công tác thông tin truyền thông về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, UBND Thành phố yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố phối hợp         với các cơ quan và lực lượng chức năng tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền nhằm hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn khi có thiên tai xảy ra; thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin về diễn biến thiên tai đến cơ quan, địa phương nhằm đảm bảo an toàn các công trình di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn Thành phố, đồng thời phối hợp các đơn vị viễn thông trên địa bàn đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo phòng, chống lụt, bão và khắc phục hậu quả thiên tai.
Mùa mưa bão đang đến gần, trước tình hình thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm giúp Thành phố chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng VH&TT TP Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..