Thông tin điều hành
Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong đợt nắng nóng mùa khô trên địa bàn thành phố Huế
Ngày 16 tháng 7 năm 2020.

Theo dự báo, đợt nắng nóng mùa khô năm 2020 sẽ diễn ra trong thời gian dài tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao đặc biệt là cháy rừng, khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chợ, trung tâm thương mại… Để chủ động làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả do cháy, nổ gây ra, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy (PCCC), ngày 09/7/2020, UBND thành phố Huế đã có văn bản số 3168/UBND-PCCC triển khai tăng cường công tác PCCC trong đợt nắng nóng mùa khô 2020. 

Cụ thể, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các phường tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác PCCC&CNCH, trọng tâm là Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW; Kế hoạch số 932/KH-UBND ngày 10/3/2020 về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố Huế năm 2020. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phổ biến kiến thức, các biện pháp về PCCC đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm tự phòng ngừa, không để cháy, nổ xảy ra. Kiện toàn và duy trì hoạt động các đội PCCC cơ sở, đội dân phòng tại các khu dân cư, đặc biệt là tại các cơ sở nguy hiểm cháy, nổ cao; khu dân cư có nhiều nhà liền kề, nhà mặt phố kết hợp sản xuất, kinh doanh. Chú trọng trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ; xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy. Khi có cháy, nổ xảy ra phải kịp thời huy động, lực lượng, phương tiện để cứu chữa, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn. Xây dựng kế hoạch, trực tiếp chỉ đạo kiểm tra công tác PCCC tại đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý. Chú trọng kiểm tra tình hình hoạt động của phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chỗ, việc chấp hành quy định về sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt… phát hiện những sơ hở, thiếu sót gây mất an toàn về PCCC; yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại trong việc thực hiện các quy định về PCCC&CNCH tại các đơn vị, địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm…
Thời gian gần đây, tình hình liên quan đến cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế diễn biến hết sức phức tạp; đã có nhiều vụ cháy, nổ xảy ra gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Riêng thành phố Huế từ đầu năm đến nay đã xảy ra nhiều vụ cháy, gần đây nhất là vụ cháy ngày 29/6/2020 tại lô 2,4,5,6 khoảnh 1, tiểu khu 9, phường An Tây đã làm thiệt hại 0,64 ha rừng. Qua đó có thể thấy công tác quản lý, thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn PCCC còn chưa được quan tâm đúng mức, một số cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình còn chủ quan, xem nhẹ việc thực hiện các quy định về PCCC, ý thức chấp hành Luật PCCC của một số bộ phận nhân dân, cán bộ, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp còn chưa cao, việc trang bị phương tiện PCCC tại chỗ chưa được coi trọng, lực lượng PCCC tại chỗ còn mỏng, hoạt động chưa hiệu quả.

  


------------------------------------------------
An Thuận (Phòng Văn hóa & Thông tin TP)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..