Thông tin điều hành
Thành phố Huế dự trữ hàng hóa phòng chống bão, lụt năm 2020
Ngày 16 tháng 7 năm 2020.

Ngày 07/7/2020, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 3110/KH-UBND về dự trữ hàng hóa phòng chống bão, lụt năm 2020 trên địa bàn thành phố Huế. 

Tại Kế hoạch này, UBND Thành phố giao các cơ quan, ban ngành liên quan dự trữ 30 tấn gạo và 15 tấn mỳ ăn liền để phục vụ phòng chống lụt bão năm 2020. Thời gian thực hiện dự trữ từ ngày 15/9/2020 đến ngày 15/12/2020 nhằm phục vụ cứu trợ cho nhân dân khi có thiên tai, bão lụt xảy ra.
Về phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ chi phí lưu kho bảo quản là 50 đồng/kg/tháng và hỗ trợ chi phí hao hụt là 0,3% giá trị hàng hóa dự trữ. Đối tượng tham gia là doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật có chức năng sản xuất, kinh doanh phù hợp với các nhóm mặt hàng tham gia dự trữ. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện tham gia phải có kho hàng dự trữ và điểm bán hoạt động ổn định; cam kết hàng hóa tham gia dự trữ đúng chủng loại, đủ số lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn về số lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và bán đúng theo giá đăng ký được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, trong đó ưu tiên xét chọn những doanh nghiệp có quá trình tham gia và thực hiện tốt công tác dự trữ hàng hóa trong các năm qua, nhưng đồng thời đảm bảo sự công bằng trong việc xét chọn doanh nghiệp tham gia dự trữ hàng hóa phòng chống bão lụt.
Khi xảy ra thiên tai, bão lụt, các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa theo sự điều phối của các cơ quan chức năng để phục vụ công tác cứu trợ bão lụt của Thành phố, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đồng thời góp phần tham gia vào công tác bình ổn thị trường. Trong điều kiện bình thường, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh duy trì lượng bán hàng hóa ổn định, hạn chế tối đa tình trạng thiếu hàng do cung không đảm bảo cầu. Giá bán hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão sẽ được thực hiện theo mức giá cam kết của doanh nghiệp với cơ quan chức năng.
Việc triển khai công tác dự trữ hàng hóa nhằm giúp Thành phố chủ động trước mọi tình huống ứng phó với bão, lụt có thể xảy ra trên địa bàn, đồng thời đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bànThành phố.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng VH&TT TP Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..