Thông tin điều hành
Thành phố Huế triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020
Ngày 16 tháng 6 năm 2020.

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy, ngày 10 tháng 6 năm 2020, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 2592/KH-UBND triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 trên địa bàn. 

Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2020 với các khẩu hiệu như: “Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống ma tuý - 26/6”, “Phòng, chống ma tuý là nghĩa vụ của công dân”,“Chung tay phòng, chống ma tuý vì cuộc sống tươi đẹp của toàn dân”, “Toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma tuý cai nghiện ma tuý và quản lý, giúp đỡ người nghiện sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng”...
Để Tháng hành động phòng, chống ma túy được triển khai hiệu quả và lan tỏa rộng rãi trong quần chúng nhân dân, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể cấp thành phố, Chủ tịch UBND 27 phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cảnh báo toàn xã hội về tác hại ma tuý nhất là ma túy tổng hợp, các chất hướng thần ma túy mới, thủ đoạn của tội phạm ma túy; tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma tuý, các chủ trương chính sách của pháp luật về công tác cai nghiện. Ngoài ra, cần phải tập trung tuyên truyền thông qua tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tác hại ma tuý; xây dựng các pano, áp phích, xe thông tin lưu động; lồng ghép vào các cuộc họp dân; đưa tin bài, hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; thông qua các hoạt động văn hoá, thể thao, phổ biến pháp luật; tổ chức mít tinh, diễu hành, tuyên truyền trực tiếp, vận động cá biệt (lưu ý thực hiện các khuyến cáo y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19)... để tăng khả năng tiếp cận các nội dung tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân.
Bên cạnh đó, tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy’’ gắn với cuộc vận động “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua khác để xây dựng phường, tổ dân phố không có tệ nạn ma túy, trong đó duy trì, củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng chống ma túy tại phường và các cơ quan, trường học, như: “Khu dân cư không có người vi phạm pháp luật về ma túy”, “Gia đình dòng họ không có tệ nạn xã hội”, “Thanh niên nói không với ma túy” “Làng không có ma túy”, “Gia đình cựu chiến binh không mắc tệ nạn xã hội”, “Chi, tổ phụ nữ không có hội viên, chồng con nghiện ma túy”... trên địa bàn.
Trước tình hình tội phạm ma túy ngày càng tinh vi và diễn biến phức tạp, việc phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy nhằm tiếp tục thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức về tác hại của ma tuý để có biện pháp phòng tránh, đồng thời qua đó tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác phòng, chống ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng VH&TT TP Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..