Thông tin điều hành
Tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan diện rộng
Ngày 16 tháng 5 năm 2020.

Để tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, đồng thời chủ động phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát và lây lan diện rộng, UBND tỉnh vừa chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan tập trung quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 12 ngày 09/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 1152 ngày 17/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Theo đó, tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nhất là qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở về tính chất nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đối với lợn, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng; các biện pháp phòng dịch như vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất, chăn nuôi an toàn sinh học theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhằm hạn chế tới mức tối đa nguy cơ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát; tổng kết, phổ biến, nhân rộng các mô hình và hướng dẫn chăn nuôi lợn an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.
Đồng thời chủ động triển khai giám sát để phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo, xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường dẫn đến dịch bệnh lây lan.
Đối với các địa phương đã qua 30 ngày và không có lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cần thực hiện việc công bố hết dịch theo quy định hoặc có văn bản thông báo cho các cơ quan liên quan, cơ quan truyền thông để đưa tin về việc hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn để người chăn nuôi nắm tình hình và tổ chức tái đàn, tăng đàn
Được biết, từ tháng 03/2019 đến nay, nhờ sự vào cuộc cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nên đã góp phần giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất có thể ở tỉnh ta; toàn tỉnh đến nay cơ bản đã khống chế được bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

  


------------------------------------------------
Thái Hùng (Đài Truyền thanh Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..