Thông tin điều hành
Triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn
Ngày 12 tháng 5 năm 2020.

Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng diễn biến phức tạp, nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, ngày 08/5/2020, UBND thành phố Huế ban hành Công văn số 1993/UBND-YT chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn. 

Cụ thể, UBND Thành phố yêu cầu Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Thành phố tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị; đề xuất kịp thời với UBND Thành phố các biện pháp để chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp UBND các phường tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh, đồng thời chuẩn bị sẵn cơ số thuốc, dịch chuyền tại nơi điều trị, sẵn sàng các tổ xử lý dịch và máy phun hóa chất để xử lý kịp thời; đảm bảo đủ cơ số thuốc, phương tiện điều trị, nhân lực và giường bệnh để kịp thời tiếp nhận điều trị sớm bệnh nhân hạn chế tối đa tử vong do sốt xuất huyết.
Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố được UBND Thành phố giao trách nhiệm phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Thành phố, UBND các phường, các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết với các hình thức đa dạng, phong phú theo khuyến cáo của Bộ Y tế để người dân nhận thức đúng về dịch bệnh, chủ động tự thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho gia đình và cộng đồng.
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố chỉ đạo các trường học tăng cường truyền thông các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết cho giáo viên, phụ huynh và học sinh bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền tại các buổi chào cờ đầu tuần, giáo dục ngoại khóa, tờ rơi, áp phích, bài tuyên truyền; thường xuyên nhắc nhở học sinh tham gia thực hành diệt bọ gậy tại gia đình và tổng vệ sinh tại tổ dân phố qua phát động của chính quyền địa phương.
Đối với UBND các phường, UBND Thành phố yêu cầu huy động nguồn lực bảo đảm công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn; kiên quyết xử lý không để dịch kéo dài, lan rộng; chủ động bố trí, huy động các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên xung kích phối hợp với ngành y tế tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh; yêu cầu trong các chiến dịch cần có sự tham gia của lãnh đạo UBND và Công an phường để phấn đấu 100% hộ gia đình được xử lý vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh.
Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết (vệ sinh môi trường thu gom phế thải, phế liệu, thả cá, thau rửa dụng cụ chứa nước diệt bọ gậy, ngủ màn) để người dân tích cực, chủ động tham gia hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết, đồng thời cương quyết xử lý, xử phạt đúng quy định các cá nhân, đơn vị (chủ công trường, cơ quan, xí nghiệp, trường học, chủ nhà cho thuê trọ...) không hợp tác trong các chiến dịch vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh.
Bệnh sốt xuất huyết đến nay chưa có vắc xin phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt loăng quăng, bọ gậy và phòng muỗi đốt. Để tích cực phòng bệnh cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh, ngoài sự nỗ lực của cán bộ y tế cần có sự vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là ý thức phòng bệnh ngay từ cộng đồng của mỗi người dân. Hàng ngày, người dân cần vệ sinh sạch sẽ nơi ở, không để các vật dụng có nước đọng; bể và dụng cụ chứa nước phải được thau rửa sạch sẽ và có nắp đậy, thả cá diệt bọ gậy… để muỗi không có môi trường sinh trưởng và phát triển. Như vậy, không chỉ phòng chống được dịch bệnh sốt xuất huyết cho chính gia đình mà còn phòng chống dịch bệnh cho cả cộng đồng.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng VH&TT TP Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..