Thông tin điều hành
Triển khai thực hiện khai báo sức khỏe đối với khách du lịch tạm trú tại thành phố Huế
Ngày 5 tháng 5 năm 2020.

Ngày 04/5/2020, UBND thành phố Huế ban hành Công văn số 1923/UBND-YT chỉ đạo triển khai thực hiện khai báo sức khỏe đối với khách du lịch tạm trú tại thành phố Huế. 

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu UBND 27 phường thuộc Thành phố khẩn trương thông báo các cơ sở lưu trú triển khai thực hiện khai báo sức khỏe đối với khách du lịch tạm trú trên địa bàn mình quản lý theo hướng dẫn đăng ký, khai báo của Sở Du lịch tỉnh qua địa chỉ: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/luutru
Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đăng ký, khai báo khách du lịch tạm trú của các cơ sở lưu trú để xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, việc triển khai ứng dụng khai báo sức khỏe du lịch nhằm hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc chủ động nắm được tình hình sức khỏe và lịch trình của khách du lịch, qua đó kiểm soát dịch bệnh được hiệu quả hơn.

  


------------------------------------------------
Hoàng Truyền (Phòng Văn hóa & Thông tin)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..