Thông tin điều hành
Thành phố Huế công nhận 78 tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn
Ngày 5 tháng 5 năm 2020.

Ngày 28/4/2020, UBND thành phố Huế ban hành Quyết đnh s 2180/QĐ-UBND công nhn các tuyến ph văn minh đô th trên đa bàn thành ph Huế. 

Theo Quyết đnh, có 78 tuyến ph được công nhận tuyến ph văn minh đô th ln đu, thi hn 02 năm thuc đa bàn thành ph Huế gm: An Dương Vương, Bà Huyn Thanh Quan, Bà Triệu, Bch Đng, Bến Nghé, Bùi Th Xuân, Chi Lăng, Chu Văn An, Đng Huy Tr, Đng Thái Thân, Đào Tn, Đin Biên Ph, Đinh Công Tráng, Đinh Tiên Hoàng, Đoàn Thị Đim, Đi Cung, Đng Đa, Đường 23 tháng 8, Dương Văn An, Hà Huy Tp, Hà Ni, Hai Bà Trưng, Hàn Thuyên, H Đc Di, Hoàng Hoa Thám, Hoàng Quc Vit, Hùng Vương, Huỳnh Thúc Kháng, Kim Long, Lê Dun, Lê Hng Phong, Lê Huân, Lê Lai, Lê Lợi, Lê Minh, Lê Quang Đo, Lê Quý Đôn, Lê Thánh Tôn, Lê Viết Lượng, Lý Thái T, Lý Thường Kit, Mai Thúc Loan, Ngô Quyn, Nguyn Công Tr, Nguyn Hu, Nguyn Lương Bng, Nguyn Phúc Nguyên, Nguyn Thái Hc, Nguyn Th Minh Khai, Nguyn Trãi, Nguyễn Tri Phương, Nguyn Trường T, Nguyn Văn Linh, Nht L, Phm Hng Thái, Phm Ngũ Lão, Phm Văn Đng, Phan Bi Châu, Phan Chu Trinh, Phan Đăng Lưu, Phan Đình Phùng, Phó Đức Chính, Phùng Hưng, Sư Liu Quán, Thch Hãn, Thái Phiên, T Hu, Tôn Đc Thng, Trn Cao Vân, Trn Hưng Đo, Trn Phú, Trn Quang Khi, Trn Thúc Nhn, Trường Chinh, Trương Định, Võ Th Sáu, Võ Văn Kit và Yết Kiêu.
Trước đó, ngày 24/03/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tha Thiên Huế đã ban hành Quyết đnh số 16/2020/QĐ-UBND Quy đnh v công nhận tuyến ph văn minh đô th trên đa bàn tnh Tha Thiên Huế. Quyết định này quy đnh v các tiêu chí, nguyên tc đánh giá, chm đim và thm quyn công nhn tuyến phố văn minh đô th trên đa bàn tnh Tha Thiên Huế. Việc xây dng tuyến ph văn minh đô thnhằm từng bước nâng cao nhn thc v nếp sng văn hóa, văn minh ca người dân, to s đng thun cao ca quan chính quyền và cộng đng dân cư đ thc hin việc chỉnh trang, lp li trt t đô th, to lp din mo mi cho đô th, huy động s vào cuc ca c h thng chính tr, s đng thun ca các tng lp nhân dân trong việc xây dựng tuyến ph văn minh, to đng lc đ Huế sm tr thành thành ph trc thuc Trung ương trong giai đoạn 2021-2025.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng VH&TT TP Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..