Thông tin điều hành
UBND Tỉnh ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 17 tháng 2 năm 2020.

Căn cứ Công văn số 15/HĐND-THKT ngày 05/02/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng; Ngày 12/2/2020, UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 432/QĐ-UBND về việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Quyết định 432/QĐ-UBND đã bổ sung cho 2 nhóm đơn vị sau:
1. Bổ sung tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Sở, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh. (Tải Phụ lục đính kèm)
2. Bổ sung tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc UBND các huyện. (Tải phụ lục đính kèm)

  


------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..