Thông tin điều hành
Thành phố Huế tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 trên địa bàn
Ngày 27 tháng 3 năm 2020.

Nhằm tôn vinh các giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng, ngày 24/3/2020, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 1185/KH-UBND tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 trên địa bàn thành phố Huế. 

Nội dung triển khai Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 sẽ có những hoạt động chính như: Tổ chức, tuyên truyền, quảng bá về Ngày sách Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân về ý nghĩa, tầm quan trọng, vai trò của sách trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng; lồng ghép tuyên truyền Ngày sách Việt Nam (21/4) với Ngày sách và Bản quyền Thế giới (23/4) thể hiện sự hội nhập của Việt Nam với thế giới; phát động phong trào xây dựng văn hóa đọc thông qua các hoạt động phong phú, đa dạng, sâu rộng trong các đoàn thể, tổ chức. Bên cạnh đó, xây dựng các chương trình giới thiệu và tuyên dương các cá nhân điển hình sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách; tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4 của các cơ quan, đơn vị, UBND các phường trong thành phố Huế...
Thời gian tuyên truyền từ ngày 01/4 đến ngày 30/4, trọng tâm từ ngày 15/4 đến ngày 24/4/2020 với các khẩu hiệu tuyên truyền như: “Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4”;“Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4 - Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4”; “Toàn dân tích cực hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam” năm 2020!”; “Ngày Sách Việt Nam 21/4 - tôn vinh văn hóa đọc sách!”; “Sách - kho tàng văn hóa của nhân loại!”.
Để các hoạt động Ngày sách Việt Nam được lan tỏa rộng rãi, UBND Thành phố yêu cầu Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 phải được phát động và tổ chức triển khai tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, hệ thống trường học, tủ sách pháp luật, thư viện công cộng, hệ thống các cơ sở giáo dục, đào tạo…nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trên địa bàn thành phố Huế.
Thông qua các hoạt động Ngày sách Việt Nam nhằm tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc, qua đó nâng cao nhận thức của mỗi người về ý nghĩa to lớn của việc đọc sách để nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập; tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức của mỗi người trong việc tham gia sưu tầm, sáng tác xuất bản, in phát hành, lưu giữ, quảng bá những cuốn sách hay, đồng thời khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách, tôn vinh giá trị của sách; tôn vinh những tác giả, tác phẩm, nghề xuất bản, in ấn, phát hành và ngành thư viện.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng VH&TT TP Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..