Thông tin điều hành
UBND thành phố Huế chỉ đạo khẩn trương triển khai việc khai báo y tế toàn dân
Ngày 23 tháng 3 năm 2020.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia chống dịch Covid-19 về khai báo y tế toàn dân, ngày 20/3/2020, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Huế ban hành Công văn số 1141/UBND-YT chỉ đạo khẩn trương triển khai việc khai báo y tế toàn dân. 

Cụ thể, UBND Thành phố yêu cầu UBND các phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương chỉ đạo, phối hợp các ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai thực hiện hướng dẫn khai báo y tế toàn dân trên địa bàn phường đúng tiến độ, hoàn thành chậm nhất vào ngày 22 tháng 3 năm 2020.
Nội dung khai báo y tế toàn dân thực hiện theo các bước đã được hướng dẫn tại Công văn 960/UBND-YT ngày 11/3/2020 của UBND thành phố về việc khai báo y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Mỗi cá nhân thực hiện khai báo y tế tại phần mềm (app) được cài đặt trên điện thoại hoặc máy tính. Nếu trường hợp không thao tác trên điện thoại được thì khai báo trên giấy và nộp lại cho UBND phường và phường sẽ khai báo thay (mẫu do UBND phường cung cấp).
Để công tác khai báo y tế toàn dân được thực hiện nghiêm túc và kịp thời, UBND Thành phố yêu cầu UBND các phường và các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo số lượng tiến độ thực hiện khai báo y tế toàn dân hàng ngày về Phòng Y tế Thành phố vào địa chỉ E.mail phongytehue@gmail.com để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo quy định.
Trước đó, ngày 11/3/2020, UBND thành phố Huế đã ban hành Công văn số 960/UBND-YT về việc khai báo y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, qua theo dõi và giám sát của cơ quan chuyên môn Phòng Y tế thành phố Huế cho thấy hiện nay tiến độ thực hiện khai báo y tế toàn dân tại các phường rất chậm, có một số phường chưa triển khai thực hiện. Việc thực hiện khai báo y tế toàn dân thể hiện trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chung sức, đồng lòng cùng toàn dân chống dịch bệnh, đồng thời qua các thông tin khai báo giúp cơ quan y tế nắm bắt tình hình sức khỏe của người dân trên địa bàn, kịp thời liên lạc, hỗ trợ những trường hợp có dấu hiệu mắc bệnh để có biện pháp cách ly, điều trị kịp thời.

  


------------------------------------------------
Ngọc Khứ (Phòng VH&TT TP)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..