Thông tin điều hành
Tăng cường các biện pháp quản lý chất thải trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 20 tháng 3 năm 2020.

Ngày 19/3/2020, UBND thành phố Huế đã ban hành Công văn số 1121/UBND-MT chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý chất thải trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Tại Công văn này, UBND Thành phố yêu cầu UBND 27 phường thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc sử dụng khẩu trang thông thường trong sinh hoạt hằng ngày theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Khẩu trang sau khi sử dụng phải được bỏ vào đúng nơi quy định, không được thải ra ngoài môi trường và phải được thu gom, xử lý như đối với chất thải thông thường; Phối hợp với Công an Phường tăng cường kiểm tra, giám sátnhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo đúng quy định đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi thu gom khẩu trang y tế đã qua sử dụng để tái sử dụng nhằm trục lợi bất chính.
Các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải y tế; quản lý chất thải nguy hại; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cẩn trọng trong việc thu gom xử lý chất thải y tế, chất thải rắn sinh hoạt.
Đối với các cơ sở y tế và khu vực cách ly tập trung trên địa bàn phải bố trí các điểm thu gom, lữu giữ khẩu trang y tế theo đúng quy định; hướng dẫn người dân đến các cơ sở y tế thăm, khám trước khi ra về phải thải bỏ vào thiết bị lưu chứa chất thải y tế và xử lý theo đúng quy định; chất thải phải được thu gom, xử lý bởi đơn vị có đầy đủ chức năng để ngăn ngừa nguy cơ phát tán mầm bệnh.
Bên cạnh đó, UBND Thành phố yêu cầu Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế tập trung triển khai thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn phát sinh từ các khu vực có nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19, đồng thời tăng cường giám sát đối với công tác thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt thông thường, chất thải nguy hại và báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc tăng cường các biện pháp quản lý chất thải, thu gom, lưu trữ, vận chuyển, xử lý chất thải y tế và xử lý khẩu trang thải bỏ sau khi sử dụng đúng quy định nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, qua đó ngăn ngừa nguy cơ phát tán mầm bệnh ra môi trường sống.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..