Thông tin điều hành
Tạm dừng hoạt động biểu diễn ca Huế trên địa bàn
Ngày 19 tháng 3 năm 2020.

Đó là chỉ đạo của UBND thành phố Huế tại Công văn số 1105/UBND-TC ngày 18/3/2020 yêu cầu tạm dừng hoạt động Ca Huế trên địa bàn nhằm đối phó với dịch Covid-19. 

Tại Công văn này, UBND Thành phố yêu cầu các Câu lạc bộ Ca Huế, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, tổ chức hoạt động biểu diễn ca Huế trên địa bàn thành phố Huế tạm dừng hoạt động biểu diễn phục vụ khách từ 16h00 ngày 18/3/2020.
Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh Thành phố, UBND các phường và Ban quản lý các bến xe, thuyền thành phố được UBND Thành phố giao trách nhiệm phổ biến thông tin rộng rãi, kịp thời để tất cả các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố biết và đồng thuận thực hiện.
Trưởng Công an Thành phố, Chủ tịch UBND các phường và Trưởng Ban quản lý các bến xe, thuyền thành phố chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND Thành phố về việc triển khai, giám sát thực hiện các nội dung theo Chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn này.
Trước đó, UBND Thành phố đã ban hành Công văn chỉ đạo tạm dừng một số hoạt động tập trung đông người trên địa bàn thành phố. Cùng với việc chỉ đạo tạm dừng hoạt động biểu diễn Ca Huế nhằm hạn chế tụ tập đông người, giảm thiểu  nguy cơ dịch COVID-19 lây lan và bùng phát trên địa bàn.

  


------------------------------------------------
Ngọc Khứ (Phòng Văn hóa & Thông tin)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..