Thông tin điều hành
Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona
Ngày 8 tháng 2 năm 2020.

Thực hiện Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 và Công văn số 164/TTg-KGVX ngày 03/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, ngày 05/02/2020, Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản số 150/SVHTT-VP triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona. 

Cụ thể, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị Ủy ban nhân nhân thành phố Huế, các huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, các xã, phường, thị trấn kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, các địa điểm tâm linh (đền, chùa, miếu mạo...) trên địa bàn để tránh tụ tập đông người, đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đề nghị Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế quan tâm triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh tại các địa điểm tham quan di tích do đơn vị quản lý.
Bên cạnh đó, Sở Văn hóa & Thể thao giao trách nhiệm cho các đơn vị thuộc Sở khẩn trưởng triển khai công tác dọn dẹp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại trụ sở làm việc, đặc biệt là tại các địa điểm tham quan di tích, các thiết chế văn hóa thể thao phục vụ nhân dân; xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị để triển khai thực hiện. Phòng Quản lý Văn hóa, Quản lý Thể dục Thể thao tham mưu, tạm ngưng cấp phép các hoạt động vui chơi giải trí, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao tụ tập đông người trên địa bàn. Thanh tra Sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
Phòng Văn hóa và Thông tin theo dõi, hướng dẫn các địa phương xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và UBND cùng cấp trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên tuyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh.

  


------------------------------------------------
An Thuận (Phòng Văn hóa & Thông tin TP)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..