Thông tin điều hành
Kiên quyết xử lý các hành vi trục lợi ép giá, gian lận thương mại, gây tâm lý hoang mang cho người sản xuất và người tiêu dùng
Ngày 6 tháng 2 năm 2020.

Ngày 5/2, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 757/UBND-NN yêu cầu kiên quyết xử lý các hành vi trục lợi ép giá, gian lận thương mại, gây tâm lý hoang mang cho người sản xuất và người tiêu dùng. 

Theo đó, trước diễn biến biến phức tạp của dịch bệnh nCOV, đồng thời triển khai thực hiện Công văn số 725/BNN-CBTTNS ngày 01/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện các giải pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh nCoV; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương thường xuyên theo dõi sát tình hình sản xuất và lưu thông nông sản ở địa phương, không bị ứ đọng cục bộ, kịp thời thông báo tình hình đến các doanh nghiệp và người sản xuất để chủ động trong điều chỉnh kế hoạch sản xuất và nhu cầu của thị trường tiêu thụ; theo dõi, hướng dẫn các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường thu mua nông sản nhất là rau củ quả, thủy sản, tăng cường công tác quản lý chất lượng, chế biến phục vụ nhu cầu tiêu thụ, xuất khẩu; khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua, cung ứng thị trường trong nước, nhất là các dịp lễ, rằm tại địa phương. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, thường xuyên chủ động cập nhật thông tin, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc của địa phương, ngành hàng để phối hợp các bộ, ngành liên quan giải quyết; báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/02/2020 để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cục Quản lý thị trường tỉnh: Tăng cường kiểm tra giám sát, kiên quyết xử lý các hành vi trục lợi ép giá, gian lận thương mại, gây tâm lý hoang mang cho người sản xuất và người tiêu dùng.

  


------------------------------------------------
Thái Hùng (Đài Truyền thanh Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..