Thông tin điều hành
Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019 – 2025 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Huế
Ngày 4 tháng 2 năm 2020.

Ngày 14/01/2020, UBND thành phố Huế đã ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019 - 2025 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố. 

Với mục đích tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; góp phần xây dựng con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, UBND thành phố Huế đã đề ra những giải pháp, nội dung thực hiện, cụ thể:
Thứ nhất, thông qua các chuyên trang, chuyên mục, các cuộc thi, hội nghị, hội thảo, buổi giao lưu, tọa đàm, diễn dàn, các hoạt động ngoại khóa, phong trào… để tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó nội dung tuyên truyền bao gồm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học. Giáo dục lòng yêu nước, yêu thương con người và truyền thống văn hóa ứng xử của dân tộc; nêu gương cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thực hiện việc xây dựng văn hóa ứng xử, các cá nhân điển hình, mô hình cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác xây dựng văn hóa ứng xử.
Thứ hai, xây dựng và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo khung quy định chung đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu: quy định cụ thể những việc nên làm và không nên làm trong các mối quan hệ ứng xử của các chủ thể trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp thể hiện thông qua trang phục, ngôn ngữ, hành vi ứng xử; phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp đối với cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và văn hóa đặc trưng của địa phương.
Thứ ba, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, sinh viên, đặc biệt coi trọng phương pháp trải nghiệm, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa của học sinh, sinh viên; giáo dục kiến thức pháp luật; thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học sinh, sinh viên. Đa dạng hóa hình thức giáo dục văn hóa ứng xử thông qua các hoạt động tập thể, các câu lạc bộ, cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm, đối thoại. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục nghề nghiệp góp phần trong công tác thi đua xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp văn hóa, văn hóa ứng xử, thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự trong cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh, sinh viên thiết thực, thường xuyên, hiệu quả trong từng năm học. Khuyến khích học sinh, sinh viên phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập, rèn luyện và tham gia giám sát các hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, việc thực hiện văn hóa ứng xử và dân chủ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; ngăn chặn các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.
Cuối cùng, nâng cao năng lực ứng xử văn hóa đối với đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử.
Theo Kế hoạch, chỉ tiêu đưa ra đến năm 2025, 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng, thực hiện tốt và phát huy bộ quy tắc ứng xử trong từng đơn vị; 95% cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn Thành phố đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan đơn vị…

  


------------------------------------------------
An Thuận (Phòng Văn hóa & Thông tin TP)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..