Thông tin điều hành
Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona tại thành phố Huế
Ngày 4 tháng 2 năm 2020.

   Ngày 04 tháng 02 năm 2020 UBND thành phố đã ban hành kế hoạch số 391/KH-UBND Về việc hành động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn thành phố Huế. Trong đó nội dung kế hoạch:

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Tình hình dịch bệnh

   Bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây nên là bệnh có khả năng lây truyền từ người sang người chủ yếu trong nhóm người có tiếp xúc gần. Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính: sốt, ho, viêm phổi nặng và nhanh chóng dẫn đến suy hô hấp cấp.
   Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và gần 20 quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam.

2. Cơ sở pháp lý:

- Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

- Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

-  Công điện số 88/CĐ-BYT ngày 24/01/2020 của Bộ Y tế về việc chỉ đạo một số nội dung để tăng cường công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona;

- Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 22/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)”;

- Thông tư số 54/2015/TT-BYT của Bộ Y tế về thông tin báo cáo, khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm;

- Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 01/02/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Chủđộng phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona tại tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Kế hoạch số 187/KH-SYT ngày 29 tháng 01 năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấpchủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn thành phố Huế.

 2. Mục tiêu cụ thể (theo tình huống dịch bệnh)

 2.1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh

Phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do nCoV trên địa bàn thành phố Huế về từ vùng có dịch để xử lý triệt để, tránh lây lan cho cán bộ y tế và cộng đồng.

 2.2. Tình huống 2: Xuất hiện trường hợp bệnh xác định

Phát hiện sớm các trường hợp bệnh có liên quan đến trường hợp bệnh xác định đã xâm nhập để cách ly, theo dõi, xử lý triệt để ổ dịch, tránh lây lan ra cộng đồng.

2.3. Tình huống 3: Dịch lây lan trong cộng đồng

Phát hiện sớm các trường hợp bệnh mắc mới trong cộng đồng, thiết lập khu vực hạn chế (vùng dịch), xử lý triệt để ổ dịch, hạn chế tối đa khả năng dịch lan rộng trong cộng đồng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Tình huống 1: Chưa có bệnh nhân

- Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo Ban chăm sóc sức khoẻ nhân dân Thành phố, Chủ tịch UBND và Ban chăm sóc sức khoẻ nhân dân 27 phường tăng cường hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh, phát hiện, xử lý ổ dịch tại địa bàn. Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh nCoV để triển khai thực hiện.

- Các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, khu vực cách ly; sẵn sàng tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân, hạn chế tử vong khi có bệnh nhân. Thiết lập mạng lưới các đơn vị thu dung điều trị bệnh nhân nCoV.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnhnhân.

- Xây dựng các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch tại cộng đồng. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kịp thời cung cấp thông tin để người dân không hoang mang lo lắng, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính không rõ nguyên nhân có yếu tố dịch tễ tại các cơ sở khám chữa bệnh, tại cộng đồng.

- Kiện toàn các đội chống đáp ứng nhanh thường trực phòng, chống dịch tại các đơn vị y tế.

- Chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống khi có dịch xảy ra.

- Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh để triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

2. Tình huống 2: Xuất hiện trường hợp bệnh xác định

- Chủ tịch UBND Thành phố, Ban chăm sóc sức khoẻ nhân dân Thành phố; Chủ tịch UBND các phường, Ban chăm sóc sức khoẻ nhân các phường tổchức họp hàng tuần và đột xuất để thống nhất chỉ đạo triển khai các hoạt động tại địa phương.

- Tăng cường giám sát chủ động, điều tra dịch tễ, lập danh sách, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp bệnh nghi ngờ theo định nghĩa.Thực hiện triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ; Giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe của tất cả những người có tiếp xúc gần với trường hợp bệnh trong vòng 14 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng.

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân, không để xảy ra hiện tượng lây nhiễm sang cán bộ y tế.

- Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại các đơn vị khám, chữa bệnh; các đội phản ứng nhanh sẵn sàng hỗ trợ địa phương cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi có yêucầu.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chẩn đoán điều trị, chăm sóc để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịchbệnh.

- Thực hiện tiếp nhận bệnh nhân theo phân tuyến điều trị. Những bệnh nhân đầu tiên (ca bệnh có thể và ca bệnh xác định) được khám cách ly, hội chẩn và chuyển tuyến về điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế (cơ sở 1), hạn chế thấp nhất nguy cơ tửvong.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kịp thời cung cấp thông tin để người dân không hoang mang lo lắng, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

- Căn cứ vào dự báo tình hình dịch tiếp tục bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đề phòng dịch bùng phát trên diện rộng.

- Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh để triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, hướng dẫn tại các phường.

- Thực hiện báo cáo hàng ngày và chia sẻ thông tin kịp thời.

3. Tình huống 3: Dịch lây lan trong cộng đồng

- Báo cáo hàng ngày tình hình diễn biến của dịch thường xuyên và tham mưu cho UBNDThành phố, Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân các cấp các biện pháp phòng chống dịch để nhận được các chỉ đạo kịp thời.

- Chủ tịch UBND Thành phố, Ban chăm sóc sức khoẻ nhân dânThành phố; Chủ tịch UBND, Ban chăm sóc sức khoẻ nhân dân27 phường chỉ đạo, huy động nguồn lực, triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địabàn.

- Thường xuyên đánh giá hiệu quả các biện pháp đáp ứng để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thựctế.

- Tổ chức khoanh vùng ổ dịch, triển khai các biện pháp hạn chế đi lại, áp dụng các biện pháp phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ người dân trong khu vực ổ dịch.

- Huy động các ban, ngành đoàn thể tham gia vào các đội sơ cứu, hướng dẫn người bệnh và người nhà bệnh nhân các biện pháp chăm sóc và phòng bệnh.

- Tổ chức thường trực phòng, chống dịch tại các đơn vị y tế; cử các đội đáp ứng nhanh hỗ trợ các địa phương xử lý ổ dịch.

- Thực hiện quyết liệt việc phân tuyến, để điều trị bệnh nhân theo quy định nhằm giảm tải các bệnh viện tuyếncuối:

+ Trạm Y tế, Phòng khám Đa khoa khu vực, Phòng khám tư nhân trên địa bàn Thành phố: tăng cường công tác thường trực 24/24 giờ, tổ chức khám phát hiện những ca bệnh nghi ngờ và thực hiện chuyển tuyến như tình huống2.

+ Trung tâm Y tế Thành phố: thực hiện công tác khám phát hiện và tổ chức thu dung điều trị: các ca bệnh nghi ngờ, những ca bệnh có dấu hiệu suy hô hấp ở mức độ nhẹ và trung bình; chủ động triển khai kế hoạch mở rộng việc thu dung, điều trị bệnh nhân lên 20-25 giườngbệnh. Xây dựng kế hoạch tập trung tất cả nguồn lực, trang thiết bị điều trị; tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng chống lâynhiễm.

- Các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm ngặt việc tổ chức cáchly, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại bệnhviện theo quy định; làm thông thoáng buồng bệnh để giảm nồng độ vi rút. Tập trung tối đa nguồn lực và chuyên môn để điều trị bệnh nhân để hạn chế tối đa trường hợp tửvong.

- Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại các đơn vị khám, chữa bênh; các đội phản ứng nhanh sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi có yêu cầu.

- Thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác giám sát, chẩn đoán điều trị, dự phòng xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

- Thường xuyên cập nhật các thông tin, sửa đổi các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp với các đối tượng nguy cơ.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kịp thời cung cấp thông tin để người dân không hoang mang lo lắng, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện từ các đơn vị trình Ủy ban nhân dân Thành phố cấp bổ sung.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, hướng dẫn tại các phường.

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHUNG

1. Tổ chức, chỉ đạo

- Tăng cường huy động lực lượng của các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, giám sát phát hiện và thông báo dịch.

- Tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm; sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân; tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống cho người dântheo các khuyến cáo của Bộ Y tế.

- Xây dựng kế hoạch chủ động phòng chống dịch cụ thể tại từng địa phương.

 - Chỉ đạo các đơn vị Y tế thuộc Thành phố giám sát các ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính không rõ nguyên nhân, lấy mẫu và gửi mẫu về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương/Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Tổ chức tập huấn về giám sát ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do nCoV cho cán bộ y tế trên địa bàn Thành phố.

 2. Chuyên môn kỹ thuật

 2.1. Các giải pháp giảm mắc

- Tăng cường năng lực giám sát bệnh bệnh nCoV đảm bảo đủ khả năng lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán xác định, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đầu tiên để có biện pháp cách ly, thu dung, điều trị kịp thời.

- Thường xuyên cập nhật hướng dẫn giám sát, phòng chống dịch bệnh nCoV; thực hiện điều tra dịch tễ ca bệnh, điều tra người tiếp xúc và nguồn lây truyền để có kế hoạch, biện pháp phòng, chống thích hợp.

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng hộ cá nhân cho cán bộ y tế trong việc khám, điều trị và chăm sóc bệnh nhân để tránh lây nhiễm từ các bệnh nhân.

- Củng cố và duy trì hoạt động đội phản ứng nhanh. Tổ chức trực dịch 24/24 giờ trong thời gian có dịch.

- Tổ chức chiến dịch tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng bệnhnCoV.

- Thành lập các đoàn công tác kiểm tra việc sẵn sàng phòng chống dịch bệnh tại các phường, triển khai các biện pháp chống dịch.

- Thành lập các đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra công tác sẵn sàng phòng chống dịch bệnh tại các địa phương trước, trong và sau thời gian xảy ra dịch.

- Dự trữ kinh phí, hóa chất, thuốc, trang thiết bị y tế kịp thời cho các địa phương triển khai các biện pháp chống dịch.

 2.2. Các giải pháp giảm tử vong
 - Chuẩn bị sẵn khu vực tiếp nhận bệnh nhân nCoV khi có dịch xảy ra; thực hiện nghiêm ngặt việc phân luồng khám bệnh, cách ly điều trị, thực hiện triệt để công tác chống nhiễm khuẩn, lây nhiễm chéo tại bệnh viện. Đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, vật tư, thuốc cấp cứu bệnh nhân nặng. Thành lập các đội phản ứng nhanh sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới.

- Xây dựng cơ số dự trữ về trang thiết bị, thuốc, vật tư, hoá chất, phương tiện bảo hộ v.v..

- Trang bị phương tiện chẩn đoán, điều trị, cấp cứu bệnh nhân để đạt mục tiêu giảm tử vong.

 3. Truyền thông, giáo dục sức khỏe

- Thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch cho người dân để người dân không hoang mang và chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

 - Tuyên truyền đến các đối tượng nguy cơ lây nhiễm từ khách nhập cảnh, người nước ngoài vào Việt Nam cũng như tới những người Việt nam đi du lịch tới các quốc gia/vùng có dịch bệnhnCoV.

- Nâng cao khả năng đáp ứng của hệ thống cán bộ tuyên truyền trong và ngoài ngành y tế về trình độ, phương tiện, nhân lực. Huy động các ban ngành, đoàn thể tham gia công tác tuyên truyền phòng, chống dịch.

- Phổ biến các biện pháp phòng, chống thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động phòng chống, biết cách tự bảo vệ, tăng cường vệ sinh cá nhân, nâng cao thể trạng, hạn chế đi lại đến vùng có ổ dịch.

 4. Phối hợp liên ngành

- Phối hợp chặt chẽ với các Ban, ngành, đoàn thể liên quan trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với các chức năng nhiệm vụ.

- Huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể (phụ nữ, thanh niên, nông dân, Hội chữ thập đỏ) trong việc vận động nhân dân triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV.

- Thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV tại các phường.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Y tế Thành phố:

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân Thành phố xây dựng kế hoạch hành động phòng, chống dịch bệnh nCoV.

- Làm đầu mối phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường thuộc thành phố Huế triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh nCoV; tổng hợp thông tin báo cáo tình hình dịch gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh, UBND Thành phố.

- Giám sát chặt chẽ phát hiện sớm ca mắc bệnh đầu tiên tại các phường, hộ gia đình để khoanh vùng và xử lý kịp thời báo cáo kịp thời diễn biến tình hình dịch theo quy định.

- Triển khai hoạt động xử lý triệt để ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

-Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịchbệnh nCoV.

- Phối hợp với Phòng Y tế Thành phố xây dựng dự toán kinh phí phòng, chống bệnh nCoV gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố thẩm định, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

2. Phòng Y tế Thành phố:

Phối hợp với Trung tâm Y Thành phố tế xây dựng dự toán kinh phí phòng, chống bệnh nCoV gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố thẩm định, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố

 - Chỉ đạo các trường học phối hợp với Trạm y tế phường tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh nCoVcho học sinh.

 - Chỉ đạo các trường học phối hợp với Trạm Y tế triển khai phun hóa chất khử khuẩn tại trường học trên địa bàn Thành phố để phòng, chống nCoV.

4. Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanhThành phố

-Tăng cườngthời lượng và nội dung tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh nCoV cho nhân dân, đảm bảo không gây hoang mang trong cộng đồng.

 - Kiểm tra, xử lý các trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch bệnh trên mạng xã hội gây hoang mang, lo lắng ảnh hưởng đến đời sống ngườidân.

 5. Công an Thành phố, Ban chỉ huy Quân sự Thành phố:

- Phối hợp Công an Tỉnh quản lý người nhập cảnh đến địa bàn thành phố Huế; đặc biệt từ các vùng đang có dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona, thông tin nơi lưu trú cho ngành du lịch.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh kiểm tra, xử lý các trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch bệnh trên mạng xã hội theo quy định pháp luật.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh, ngành Y tế, Ban Quân dân y sẵn sàng tham gia để triển khai Bệnh viện dã chiến khi có yêu cầu nhằm khống chế dịch lan rộng ra cộng đồng.

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố

Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố cân đối ngân sách bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch. Đặc biệt ưu tiên cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị, hóa chất, dụng cụ phục vụ công tác chẩn đoán phòng chống dịch, xử lý ổ dịch, kinh phí truyền thông, tập huấn chuyên môn kĩ thuật, giám sát điều tra, hỗ trợ kinh phí cho cán bộ trực tiếp tham gia chống dịch và điều trị cho bệnh nhân.

7. Các phòng, ban, ngành khác:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm tham gia, phối hợp phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona.

8. Đề nghị UBMTTQVN Thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt trận và Liên đoàn Lao động thành phố:

Huy động hội viên, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh ở các trường học và khối cơ quan tham gia tích cực tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh nCoV cho cộng đồng.

9. UBND 27 phường:

- Củng cố và tăng cường hoạt động Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân 27 phường. Đẩy mạnh các hoạt động phòng chống bệnh theo chỉ đạo của UBND Thành phố, UBND Tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác giám sát ca bệnh nghi ngờ mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona tại cộngđồng.

Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các phường khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố (qua Trung tâm Y tế Thành phố) để theo dõi, tổng hợp báo cáo theo quy định ./.


------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..