Thông tin điều hành
Thành phố Huế thông báo không cấp giấy phép sử dụng vỉa hè, đào vỉa hè, đào đường trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán từ ngày 18/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020
Ngày 14 tháng 1 năm 2020.

Nhằm đảm bo cảnh quan môi trường, giữ gìn v sinh, đảm bo an toàn giao thông, trật t đô thị Thành phố và sinh hoạt ca nhân dân trong dịp Tết Canh Tý năm 2020, ngày 07/01/2020, UBND thành phố Huế đã có Thông báo số 04/TB-UBND liên quan đến vic thi công, s dng va hè, đào đường, lp đặt h thng ngm trên địa bàn Thành ph trong thi gian Tết Nguyên đán 2020. 

Từ ngày 18/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020 (từ ngày 24 tháng 12 năm Kỷ Hi đến hết ngày 05 tháng 01 năm Canh Tý), UBND Thành phố yêu cầu Phòng Quản lý Đô th không cp giy phép s dng va hè, đào va hè, đào đường trên địa bàn Thành phố.  Công ty Cổ phn Môi trường và Công trình Đô th Huế, Trung tâm Công viên Cây xanh Huế, Ban quản lý d án Đầu tư Xây dng khu vc thành phđược giao trách nhim thực hin kim tra, đồng thi thông báo cho các đơn v chđầu tư, đơn v thi công tm ngưng việc thc hin thi công, đào đường, đào va hè,… từ ngày 18/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020 và yêu cầu chỉnh trang, dn dp, v sinh đảm bo m quan đô th ti các đim đã thc hin đào đường, đào va hè, tp kết vt liu,…
Đối vi các hạng mc còn lại của dự án Ci thin Môi trường nước thành phố Huế, Thành phốyêu cầu Công ty Cổ phn Môi trường và Công trình Đô th Huế, PMU Huế chỉđạo các Nhà thu thi công dt đim, hoàn tr ngay mt bng từ ngày 18/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020 đểđảm bo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, hn chế thp nht nh hưởng đến đời sng ca nhân dân khu vc thi công; đối vi nhng v trí chưa kịp thi hoàn trả mt đường hoàn chnh trước Tết Nguyên đán, yêu cu phi có gii pháp, hoàn tr tm thi, rào chắn cnh báo nhằm đảm bo an toàn giao thông và lưu thông an toàn trên tuyến.
UBND thành phố Huế giao trách nhiệm cho UBND các phường thông báo cho các t chc, cá nhân trên địa bàn được biết v ni dung trên và nghiêm cm các hot động liên quan đến vic s dng va hè, lòng đường (trừ các trường hp đã có văn bn ca UBND thành phố thng nht cho phép s dng), đào va hè trong các khong thi gian trên (k c các trường hp đã được cp phép); đồng thi UBND các phường, Đội Qun lý Đô th tăng cường công tác kim tra, xử lý các trường hp vi phm theo đúng quy định; đồng thi có văn bn thông báo cho đơn v liên quan v các trường hp vi phm (nếu có) để phi hp x lý.
Bên cạnh đó, Thành phố đề ngh S Giao thông Vn ti, Sở Thông tin Truyn thông, Công ty Cổ phn Cấp nước Tha Thiên Huế, Công ty Đin lc Tha Thiên Huế, Công ty Cổ phn Đường bộ I Thừa Thiên Huế, Công ty C phn Qun lý Đường b và Xây dng Công trình Tha Thiên Huế và các đơn v vin thông trên địa bàn phối hp và hỗ trthực hiện theo ni dung Thông báo; tạm ngưng vic thực hin đào đường, đào va hè, thi công lắp đặt h thng ngm vđin, thông tin viễn thông, cấp thoát nước,…trên vỉa hè, lòng đường thuộc địa bàn Thành phtừ ngày 18/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020.

  


------------------------------------------------
An Thuận (Phòng Văn hóa & Thông tin TP)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..