Thông tin điều hành
Triển khai Chương trình trọng điểm năm 2020 về di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực Eo Bầu, hộ Thành hào và tuyến Phòng lộ thuộc khu vực I di tích Kinh thành Huế
Ngày 11 tháng 1 năm 2020.

Ngày 31/12/2019, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 5306/KH-UBND triển khai Chương trình trọng điểm năm 2020 về di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực Eo Bầu, hộ Thành hào và tuyến Phòng lộ thuộc khu vực I di tích Kinh thành Huế. 

Tại Kế hoạch này, UBND Thành phố đã đưa ra các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2020, gồm: Hoàn thành việc giải tỏa, di dời 800 hộ thuộc khu vực Eo Bầu thuộc 04 phường Thuận Hòa, Thuận Lộc, Thuận Thành và Tây Lộc, trong đó Phường Thuận Hòa giải tỏa 104 hộ; phường Tây Lộc giải tỏa 283 hộ; phường Thuận Thành giải tỏa 192 hộ và phường Thuận Lộc giải tỏa 221 hộ.
Đối với khu vực hộ thành hào và Tuyến phòng lộ thuộc 03 phường Phú Hòa, Phú Thuận và Phú Bình sẽ tiến hành giải tỏa 1.700 hộ, trong đó phường Phú Hòa giải tỏa 544 hộ; phường Phú Bình giải tỏa 497 hộ và phường Phú Thuận 659 hộ.
Bên cạnh đó, Thành phố yêu cầu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng khu tái định cư tại phường Hương Sơ, An Hòa với diện tích khoảng hơn 72,8ha, trong đó phải tiến hành thu hồi đất nông nghiệp và di dời mồ mả; hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xã hội, thiết chế văn hóa xã hội và các công trình phụ trợ phục vụ khu tái định cư để bố trí tái định cư cho các hộ bị giải tỏa, đồng thời tiến hành san lấp, chỉnh trang khu vực Eo Bầu, hộ Thành Hào và tuyến phòng lộ sau khi giải tỏa nhằm đảm bảo cảnh quan, tôn tạo di tích.
 Việc triển khai Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực Eo Bầu, hộ Thành hào và tuyến Phòng lộ nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho các hộ dân đang sinh sống tại khu vực Thượng Thành, Eo Bầu, hộ Thành Hào và Tuyến Phòng lộ thuộc di tích Kinh thành Huế, đồng thời qua đó tăng cường, đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích Cố đô Huế, bảo tồn kho tài nguyên văn hóa vật thể đặc sắc tiêu biểu của văn hóa dân tộc Việt Nam, góp phần tạo ra các sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn phục vụ du khách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

  


------------------------------------------------
Ngọc Khứ (Phòng Văn hóa & Thông tin)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..