Thông tin điều hành
Thành phố Huế tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020
Ngày 11 tháng 1 năm 2020.

Ngày 31/12/2019, UBND thành phố Huế ban hành Công văn s 5371/UBND-GT chỉ đo tăng cường bo đm trt tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lch, Tết Nguyên đán Canh Tý và L hi Xuân năm 2020. 

Để đm bo trt tự, an toàn giao thông cho nhân dân vui xuân đón Tết, UBND Thành phố yêu cu Công an Thành phố xây dựng kế hoch ra quân lp li trt t, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố trong dp Tết Dương lch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hi Xuân năm 2020, trong đó cương quyết x lý các hành vi vi phm như: Đu đ không đúng nơi quy đnh, điu khin phương tin đi vào đường cm, chy nhanh, vượt u, đi không đúng làn đường, xe ch quá tải trng, vi phm quy đnh v nng đ cn; kim tra, x lý tình trng “xe dù bến cóc”... Bên cạnh đó, ch đo Tổ Cnh sát đường sông tăng cường kim tra hot đng giao thông đường thy ti các bến khách ngang sông, thuyn du lch trên sông Hương; x các bến khách, phương tin không bo đm các điu kin an toàn k thut, không có đ trang b, dng c cu sinh, cu h, người lái thuyn vi phm các quy đnh v người điu khin phương tin thy ni đa…
Phòng Quản lý Đô th Thành ph ch đo đơn v qun lý đường b tăng cường công tác duy tu, bo dưỡng kết cu h tng giao thông, b sung đy đ h thng bin báo hiu; tp trung kim tra, khc phc ngay nhng hư hng v cu, đường trên các tuyến giao thông trng đim, các đim giao ct, các đim đu ni và các vị trí tim n gây mt an toàn giao thông đi vi các tuyến đường được phân cp Thành ph qun lý. Đng thi, phối hp với Công an thành phố tăng cường công tác kim tra và x lý các đơn v thi công trên đường bộ đang khai thác mà không thực hin đy đ các bin pháp bo đm an toàn; tăng cường công tác giám sát và yêu cu các nhà thu, ch đu tư chp hành nghiêm các quy đnh v đm bo an toàn giao thông ti các công trình, d án đang thi công đã được cơ quan có thẩm quyn cp phép thi công.
Cũng tại Công văn này, UBND Thành phốyêu cầu UBND các phường đẩy mnh công tác ra quân lập li trt t đô th ti các tuyến đường đã được phân công theo quy đnh, trong đó lưu ý không để xy ra tình trng các h gia đình, cá nhân tụ tp buôn bán, đ hàng hóa làm che khut tm nhìn ti các góc giao l và các khu vc có tình hình trt t, an toàn giao thông phức tp. Đối vi các phường có tuyến đường st đi qua, ch đng phi hp vi ngành đường st, các ngành chc năng ca Thành phố tăng cường kim tra, cnh báo an toàn ti các đường ngang giao ct vi đường st, gii to các vi phm v l gii an toàn đường st, tuyt đi không đ phát sinh đường ngang dân sinh trái phép.
Thời đim Tết nhu cu đi li ca người dân tăng cao, vì vậy tim n nguy cơ tai nn giao thông xảy ra. Việc tăng cường công tác tuần tra, kim soát, ra quân lập li trt t, an toàn giao thông của cơ quan chc năng nhằm đm bo giao thông thông sut, đáp ng nhu cu vn ti hành khách và hàng hóa, bo đm đi li thun tin, an toàn cho nhân dân trong dịp Tết Dương lch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hi Xuân 2020.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng VH&TT TP Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..