Thông tin điều hành
Kết quả triển khai Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế năm 2019
Ngày 13 tháng 12 năm 2019.

Theo Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai chương trình trọng điểm năm 2019 về di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại khu vực I Kinh thành Huế, trong năm 2019 sẽ tiến hành di dời 523 hộ dân ở khu vực Thượng Thành thuộc 04 phường Tây Lộc, Thuận Thành, Thuận Hòa và Thuận Lộc. 

Để Chương trình di dời dân tiến hành theo đúng Kế hoạch đề ra, trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền Thành phố đã vào cuộc quyết liệt, chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng để dự án triển khai đảm bảo đúng tiến độ và đạt được mục tiêu đã đề ra, cụ thể: Đối với việc di dời dân tại khu vực Thượng Thành, để triển khai chủ trương thực hiện dự án đến các hộ dân, trong tháng 3 năm 2019, UBND Thành phố đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ gần 800 hộ dân (gồm 523 hộ dân đang sử dụng đất có nhà ở và 270 hộ dân đang sử dụng đất trồng cây hàng năm) để công khai chính sách về bồi thường, hỗ trợ theo Khung chính sách được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và nội dung Thông báo thu hồi đất để triển khai thực hiện theo dự án.
Bên cạnh đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố (Chủ đầu tư dự án) đã tiến hành kiểm kê về nhà ở, tài sản gắn liền với đất, cây trồng và kê khai nguồn gốc sử dụng đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đến nay, qua thời gian tích cực phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tiến hành lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các hộ dân tại khu vực Thượng Thành để công khai, niêm yết theo quy định với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ dự kiến là 110.972.702.000 đồng.
Đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 1 và 2) với diện tích khu vực 1 là 4,98 ha gồm 241 lô và khu vực 2 có diện tích là 4,9ha gồm 275 lô, Ban quản lý dự án đã đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và hoàn tất phân lô hạ tầng theo đúng tiến độ đề ra. Song song đó, UBND Thành phố đã hoàn chỉnh quy định quản lý xây dựng, thiết kế mẫu nhà cho người dân tham khảo; hoàn tất các thủ tục để tiến hành xây dựng nhà sẵn cho các hộ nghèo. Ngoài các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, các công trình phục vụ dân sinh như trường học, hệ thống kênh mương thoát nước... cũng được UBND Thành phố quan tâm, tích cực triển khai.
Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực Kinh thành Huế gồm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (từ 2019-2021) sẽ di dời khoảng 2.938 hộ dân ở các khu vực Thượng Thành, Eo Bầu, Hộ Thành Hào và tuyến phòng lộ và giai đoạn 2 (từ 2022- 2025) sẽ di dời 1.263 hộ dân ở các di tích hồ Tịnh Tâm, khu Lục Bộ, Đàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Trấn Bình Đài… Có thể thấy, việc triển khai di dời dân cư, giải phóng mặt bằng không chỉ đảm bảo an sinh xã hội cho các hộ dân đang sinh sống tại khu vực thuộc di tích Kinh thành Huế mà còn để thực hiện công tác chỉnh trang, bảo tồn các giá trị di tích Cố đô Huế, góp phần phục vụ cho phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của thành phố Huế nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng VH&TT TP Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..